1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếp nối

Cuộn trang

Tiếp [Am] nối, trời tháng tám mưa [Dm] bay Mây [C] buông bỏ kín tuổi [Am] tròn Ru [A7] em bỏ ngỏ đường [Dm] mòn Nghe [Am] buồn len lén đâu [E7] đây Trời mùa [Am] hạ vào thu hay [C] chưa Mà cuối [Am] làng hàng cau đong [Dm] đưa Bên kia [G] sông nhà ai nhả [C] khói Hỡi gió, gió đưa về [F] trời Thương [Am] em từ thuở vào [Dm] đời Mây [Am] buồn mây bỏ ngang [E7] vai Tóc buồn tóc xõa ngang [Am] tay Tiếp [Am] nối, tiếp nối trời tháng tám mưa [Dm] bay Mây [C] buông bỏ kín tuổi [Am] đầy Ru [A7] em nửa khoảng vai [Dm] gầy Nghe [Am] buồn len lén đâu [E7] đây Và [Am] tiếp nối, tiếp nối trời tháng tám mưa [Dm] bay Mây [C] buông bỏ kín tuổi [Am] đầu Ru [A7] em lời hát nguyện [Dm] cầu Lần cuối [Am] cùng còn thấy nhau Lần cuối [Dm] cùng còn thấy [Am] nhau Lần cuối [Dm] cùng còn thấy [Am] nhau..

Video hướng dẫn