highlight chords
Tiếp [Am] nối, trời tháng tám mưa [Dm] bay
Mây [C] buông bỏ kín tuổi [Am] tròn
Ru [A7] em bỏ ngỏ đường [Dm] mòn
Nghe [Am] buồn len lén đâu [E7] đây
Trời mùa [Am] hạ vào thu hay [C] chưa
Mà cuối [Am] làng hàng cau đong [Dm] đưa
Bên kia [G] sông nhà ai nhả [C] khói
Hỡi gió, gió đưa về [F] trời
Thương [Am] em từ thuở vào [Dm] đời
Mây [Am] buồn mây bỏ ngang [E7] vai
Tóc buồn tóc xõa ngang [Am] tay
Tiếp [Am] nối, tiếp nối trời tháng tám mưa [Dm] bay
Mây [C] buông bỏ kín tuổi [Am] đầy
Ru [A7] em nửa khoảng vai [Dm] gầy
Nghe [Am] buồn len lén đâu [E7] đây
Và [Am] tiếp nối, tiếp nối trời tháng tám mưa [Dm] bay
Mây [C] buông bỏ kín tuổi [Am] đầu
Ru [A7] em lời hát nguyện [Dm] cầu
Lần cuối [Am] cùng còn thấy nhau
Lần cuối [Dm] cùng còn thấy [Am] nhau
Lần cuối [Dm] cùng còn thấy [Am] nhau..
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếp nối

Việt Bằng
Tiếp [Am] nối, trời tháng tám mưa [Dm] bay
Mây [C] buông bỏ kín tuổi [Am] tròn
Ru [A7] em bỏ ngỏ đường [Dm] mòn
Nghe [Am] buồn len lén đâu [E7] đây
Trời mùa [Am] hạ vào thu hay [C] chưa
Mà cuối [Am] làng hàng cau đong [Dm] đưa
Bên kia [G] sông nhà ai nhả [C] khói
Hỡi gió, gió đưa về [F] trời
Thương [Am] em từ thuở vào [Dm] đời
Mây [Am] buồn mây bỏ ngang [E7] vai
Tóc buồn tóc xõa ngang [Am] tay
Tiếp [Am] nối, tiếp nối trời tháng tám mưa [Dm] bay
Mây [C] buông bỏ kín tuổi [Am] đầy
Ru [A7] em nửa khoảng vai [Dm] gầy
Nghe [Am] buồn len lén đâu [E7] đây
Và [Am] tiếp nối, tiếp nối trời tháng tám mưa [Dm] bay
Mây [C] buông bỏ kín tuổi [Am] đầu
Ru [A7] em lời hát nguyện [Dm] cầu
Lần cuối [Am] cùng còn thấy nhau
Lần cuối [Dm] cùng còn thấy [Am] nhau
Lần cuối [Dm] cùng còn thấy [Am] nhau..

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com