highlight chords
[Em] Tìm không ra bóng [B7] em tôi tìm lại bóng [Em] tôi 
Một đời như ngủ [Am] quên âm thầm trong bóng [Em] đêm 
Tôi tìm ai [G] đến dưới chân vỉa [Am] hè 
Tôi tìm ai [F#m] trú dưới chân hàng [Em] me 
Tôi tìm trong quán [C] rượu tôi tìm trong xó [B7] chợ 
Một đời đảo [Em] điên 
Trong màn đêm tê [C] tái bóng lăn trên phố [Am] dài 
Nghe từng cơn mưa [F#m] đổ nước mắt cơ hồ [B7] cay 
[Em] Ðêm làm thân linh [C] thú quắt queo không mái [Am] nhà 
Ðôi bàn chân rã [F#m] mòn bước [B7] nặng nề xót [Em] xa 
Tìm không ra bóng [B7] em không nhìn lại bóng [Em] tôi 
Tìm lời ru dịu [Am] êm vỗ về cho trái [Em] tim 
Tôi tìm lửa [G] cháy đốt thiêu cõi [Am] lòng 
Cho ngày quên [F#m] tháng ước mơ lặng [Em] câm 
Cho đời hương trái [C] ngọt cho người thêm má [B7] hồng 
Trọn đời ruổi [Em] rong. 
Tìm không ra bóng [B7] em 
Không nhìn lại bóng [Em] tôi 
Tìm không ra bóng [B7] em 
Tôi tìm lại bóng [Em] tôi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tìm bóng

Lã Văn Cường
[Em] Tìm không ra bóng [B7] em tôi tìm lại bóng [Em] tôi 
Một đời như ngủ [Am] quên âm thầm trong bóng [Em] đêm 
Tôi tìm ai [G] đến dưới chân vỉa [Am] hè 
Tôi tìm ai [F#m] trú dưới chân hàng [Em] me 
Tôi tìm trong quán [C] rượu tôi tìm trong xó [B7] chợ 
Một đời đảo [Em] điên 
Trong màn đêm tê [C] tái bóng lăn trên phố [Am] dài 
Nghe từng cơn mưa [F#m] đổ nước mắt cơ hồ [B7] cay 
[Em] Ðêm làm thân linh [C] thú quắt queo không mái [Am] nhà 
Ðôi bàn chân rã [F#m] mòn bước [B7] nặng nề xót [Em] xa 
Tìm không ra bóng [B7] em không nhìn lại bóng [Em] tôi 
Tìm lời ru dịu [Am] êm vỗ về cho trái [Em] tim 
Tôi tìm lửa [G] cháy đốt thiêu cõi [Am] lòng 
Cho ngày quên [F#m] tháng ước mơ lặng [Em] câm 
Cho đời hương trái [C] ngọt cho người thêm má [B7] hồng 
Trọn đời ruổi [Em] rong. 
Tìm không ra bóng [B7] em 
Không nhìn lại bóng [Em] tôi 
Tìm không ra bóng [B7] em 
Tôi tìm lại bóng [Em] tôi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com