1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tìm bóng

Cuộn trang

[Em] Tìm không ra bóng [B7] em tôi tìm lại bóng [Em] tôi Một đời như ngủ [Am] quên âm thầm trong bóng [Em] đêm Tôi tìm ai [G] đến dưới chân vỉa [Am] hè Tôi tìm ai [F#m] trú dưới chân hàng [Em] me Tôi tìm trong quán [C] rượu tôi tìm trong xó [B7] chợ Một đời đảo [Em] điên Trong màn đêm tê [C] tái bóng lăn trên phố [Am] dài Nghe từng cơn mưa [F#m] đổ nước mắt cơ hồ [B7] cay [Em] Ðêm làm thân linh [C] thú quắt queo không mái [Am] nhà Ðôi bàn chân rã [F#m] mòn bước [B7] nặng nề xót [Em] xa Tìm không ra bóng [B7] em không nhìn lại bóng [Em] tôi Tìm lời ru dịu [Am] êm vỗ về cho trái [Em] tim Tôi tìm lửa [G] cháy đốt thiêu cõi [Am] lòng Cho ngày quên [F#m] tháng ước mơ lặng [Em] câm Cho đời hương trái [C] ngọt cho người thêm má [B7] hồng Trọn đời ruổi [Em] rong. Tìm không ra bóng [B7] em Không nhìn lại bóng [Em] tôi Tìm không ra bóng [B7] em Tôi tìm lại bóng [Em] tôi.

Video hướng dẫn