1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tìm Chúa

Lê Hòa Nghĩa - Thơ: Lm. Lê Phú Hải
Nguồn: thanhcavietnam.net