Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tìm lại

Cuộn trang

Vòng hợp âm: [Bb] [F] [C] [Dm] Chẳng [Bb] muốn nghe [F] gì chẳng [C] muốn tìm [Dm] khác Đôi [Bb] mắt luôn [F] tìm, tìm [C] về [Dm] Người [Bb] nhép môi [F] cười người [C] như nụ [Dm] hồng Người [Bb] khóc trong [F] lòng, hết [C] rồi. ĐK: [Dm] Tìm lại đi hãy [Bb] tìm lại trong mỗi [F] người Để ta không [C] thấy ta như lúc [Dm] này Đường xa quá [Bb] dài rồi ta mệt [F] nhoài Vì ta không [C] đứng bên nhau nữa [Dm] rồi. Ngồi [Bb] đếm sao [F] tàn ngày [C] ấy đừng [Dm] đến Đừng [Bb] đến vội [F] vàng, hết [C] rồi [Dm] Ngồi [Bb] xuống đây [F] bạn cạn [C] chén rượu [Dm] kia Cạn [Bb] hết đêm [F] này, hết [C] rồi.