1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tìm

Cuộn trang

Vòng hợp âm: [Bbm] [G#] [Ebm] [F#] [G#] [Bbm]Có những khi giấc [G#]mơ trôi theo từng áng mây tìm [Ebm]về quá khứ anh [F#]nhớ một ngày một [G#]ngày có ai bên [Bbm]cạnh Có những khi nỗi [G#]đau trôi theo từng giấc chiêm bao để [Ebm]ngày mới đến, người [F#]đã ở lại trong [G#]đôi mắt [Bbm]Có khi giận [G#]hờn, tiếng yêu chẳng [Ebm]thành câu Nhưng [F#]trái tim em vẫn [G#]bồi hồi [Bbm]Ngỡ như thật [G#]gần, ngỡ như là [Ebm]mãi mãi Quay [F#]lưng để rồi một [G#]ngày ta đánh [Bbm]mất [Bbm]Đã bao nhiêu ngày tháng [G#]trôi, nắng mưa vẫn còn ở [Ebm]lại Yêu [F#]nhau một thời, xa [G#]nhau một đời [Bbm]Giấc mơ sẽ tàn khắp [G#]nơi, để ta xây lại từ [Ebm]cát bụi Tìm [F#]mãi nụ [G#]cười trong mắt [Bbm]thôi * * * (Lặp lại đoạn trên) [Bbm]Riêng em sẽ quên, em sẽ [G#]tin, em đã mất anh giữa [Ebm]những hoài nghi Đừng [F#]khiến tim [G#]em thêm run sợ [Bbm]Vâng anh cứ đi , anh cứ [G#]vui, anh cứ theo những giấc mơ [Ebm]hoang đường Đừng [F#]níu tay [G#]em người [Bbm]hõi (Lên nửa cung) [Bm]Đã bao nhiêu ngày tháng [A]trôi, nắng mưa vẫn còn ở [Em]lại Yêu [G]nhau một thời, xa [A]nhau một đời [Bm]Giấc mơ sẽ tàn khắp [A]nơi, để ta xây lại từ [Em]cát bụi Tìm [G]mãi nụ [A]cười trong mắt [Bm]thôi

Video hướng dẫn