1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tìm về dấu yêu (Surrender - Come back to Sorrento)

Cuộn trang

Lời trình bày của ca sĩ Hoàng Nam [Dm] When we kiss my heart's on fire [Gm] Burning with a strange de-[Dm] sire [Bb] And I know, each time I [Dm] kiss you [A] That your heart's on [Dm] fire too Hỡi ơi [A] về yêu dẫu về [Em] bên anh [A] Hãy quay về cho ấm nhịp [Bm] tim nhau Vòng tay khát khao những [Em] vì sao [A] Vầng trăng sáng soi trong [D] tiếng nhạc [D] Những tinh cầu khơi sáng tình [Em] yêu ta [A] Mắt môi [F#m] nồng dâng hiến tình [Bm] bao la [Gm] Từng đêm xuống môi thơm ấm [Dm] tình này [A] Ôi ngất ngây ân tình dâng [Dm] đầy Em hỡi [A] em về với [Em] anh đêm này [A] Bờ môi vòng tay trái tim anh [D] đợi chờ [Gm] Tình yêu dâng [Dm] hiến đời. [A] Sáng ngời đêm [Dm] nay [D] All the stars will tell the [Em] story [A] Of our [F#m] love and all its [Bm] glory [Gm] Let us take this night of [Dm] magic [A] And make it a night of [Dm] love * Won't you [A] please sur-[Em] render to me [A] Your lips, your arms, your [D] heart, dear [Gm] Be mine for-[Dm] ever, [A] be mine to-[Dm] night --------------------- Presented by Elvis Presley [Dm] When we kiss my heart's on fire [Gm] Burning with a strange de-[Dm] sire [Bb] And I know, each time I [Dm] kiss you [A] That your heart's on [Dm] fire too Chorus: So, my [A] darling, please sur-[Em] render [A] All your love so warm and [Bm] tender Let me hold you in my [Em] arms, dear [A] While the moon shines bright [D] above [D] All the stars will tell the [Em] story [A] Of our [F#m] love and all its [Bm] glory [Gm] Let us take this night of [Dm] magic [A] And make it a night of [Dm] love * Won't you [A] please sur-[Em] render to me [A] Your lips, your arms, your [D] heart, dear [Gm] Be mine for-[Dm] ever, [A] be mine to-[Dm] night