1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tim vỡ

Cuộn trang

Chiều [Em] hỡi, biết mây về đâu ở đâu Hay mây còn [C] đau, nỗi đau hằn [F#] trong tim [B] sầu Mùa [D] đông màn đêm buông [Em] mau, đàn chim một ngày gian [Am] lao Từng [G] đôi líu lo lời [Am] thương yêu ngọt [Em] ngào. Người [Em] hỡi có bao giờ nghe thoáng qua Chút hương tình [C] xa mỗi khi chiều [F#] rơi âm [B] thầm Thời [D] gian làm tim quên [Em] mau thời gian làm nguôi cơn [Am] đau Mà [G] sao với ta thời [Am] gian không nhiệm [Em] màu. Người [Em] ơi biết làm sao nhạt phai được [G] bóng người Còn [Em] chăng tiếng chân [Am] khua lẻ loi trên [Em] đường đời Anh [D] như gió lộng mây [Bm] trời thênh [D] thang giữa chợ đời [Em] vui Riêng [D] em gối mộng xa [Bm] vời đêm [D] đêm ấp ủ tình [Em] côi. Người [Em] hỡi biết đau từ khi mất nhau Mỗi khi hoàng [C] hôn tắt trên nẻo [F#] xa im [B] lìm Nhìn [D] lên trời cao mong [Em] manh, nhìn ta đời sao lênh [Am] đênh Buồn [G] hỡi có nghe nhịp [Am] tim đang lạnh [Em] lùng.

Video hướng dẫn