1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tin tưởng ký thác vào Chúa

Lm. Fa Thăng
Nguồn: thanhcavietnam.net