1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình anh em trong Chúa

Phương Loan - Thơ: Cõi Tiên
Nguồn: thanhcavietnam.net