highlight chords
1. Đêm [Am] nay ta chuốc cho say
Cạn hết men [F] cay ta quên [G] bao khói lửa mịt [Am] mù 
Còn vương trên lớp chinh [C] y 
Quên lúc chân [E7] đi bên hầm [Dm] chông, bờ lao, bãi [F] mìn
Đường gập ghềnh xuyên rừng [E7] núi.
2. Anh [Am] ơi thôi chớ suy tư
Giờ hãy quên [F] đi bao nhiêu [G] năm chinh chiến miệt [Am] mài
Đường hành quân lắm phong [C] sương
Ta cố quên [E7] đi bao niềm [Dm] đau hằn trên đất [F] mẹ
Để đêm này vui trót một [Am] đêm.
ĐK:
Anh [F] ơi thương nhớ trong [Am] đời 
Năm mười tám [C] tuổi tôi đi vào quân [F] đội
Trọn ba tuổi [C] lính nay về phép bên [E7] nhau 
Trong [F] chén rượu say [Am] mềm.
Anh [F] ơi nhắc nhở thêm [Am] buồn
Quê nhà khói [C] lửa, thân trai nợ sông [F] hồ
Buồn qua từng [C] phút, mắt nhìn thấu đêm [E7] đen
Tay [F] súng trận hao [Am] mòn.
3. Mai [Am] đây, ta sẽ chia tay
Hẹn ước tương [F] lai cũng có [G] ngày ta sẽ trùng [Am] phùng
Rượu nâng ly thức bao [C] đêm
Ta uống cho [E7] say say cùng [Dm] say thì quên hết nhọc [F] nhằn 
Đêm này ta cố tìm [Am] say.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình bạn tình lính

Đang cập nhật
1. Đêm [Am] nay ta chuốc cho say
Cạn hết men [F] cay ta quên [G] bao khói lửa mịt [Am] mù 
Còn vương trên lớp chinh [C] y 
Quên lúc chân [E7] đi bên hầm [Dm] chông, bờ lao, bãi [F] mìn
Đường gập ghềnh xuyên rừng [E7] núi.
2. Anh [Am] ơi thôi chớ suy tư
Giờ hãy quên [F] đi bao nhiêu [G] năm chinh chiến miệt [Am] mài
Đường hành quân lắm phong [C] sương
Ta cố quên [E7] đi bao niềm [Dm] đau hằn trên đất [F] mẹ
Để đêm này vui trót một [Am] đêm.
ĐK:
Anh [F] ơi thương nhớ trong [Am] đời 
Năm mười tám [C] tuổi tôi đi vào quân [F] đội
Trọn ba tuổi [C] lính nay về phép bên [E7] nhau 
Trong [F] chén rượu say [Am] mềm.
Anh [F] ơi nhắc nhở thêm [Am] buồn
Quê nhà khói [C] lửa, thân trai nợ sông [F] hồ
Buồn qua từng [C] phút, mắt nhìn thấu đêm [E7] đen
Tay [F] súng trận hao [Am] mòn.
3. Mai [Am] đây, ta sẽ chia tay
Hẹn ước tương [F] lai cũng có [G] ngày ta sẽ trùng [Am] phùng
Rượu nâng ly thức bao [C] đêm
Ta uống cho [E7] say say cùng [Dm] say thì quên hết nhọc [F] nhằn 
Đêm này ta cố tìm [Am] say.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com