1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình bậu muốn thôi

Cuộn trang

1. Ngày xưa anh nói anh thương em [C] nhiều Mà nay anh [G7] cũng quên em thật [C] mau [Dm] Khởi [C] đầu những chuyện buồn đau Những [Am] lần nói chuyện cau [G7] trầu Anh tán [Dm] lờ để rồi quên lãng. [G7] 2. Ngày nay anh đã lánh xa em [C] rồi Thì xin anh [G7] hãy cho em được [C] yên [Dm] Xin [C] đừng mang chuyện của nhau Kể [Am] lại cho người bên [G7] ngoài Gây khổ thêm thân này người [C] ơi. ĐK: À [C] ơi vĩ [Dm] bằng anh đã quên [C] tôi Ví dầu tình bậu muốn [Am] thôi Bậu gieo tiếng [G7] dữ cho rời bậu [C] ra. [F] Anh thân [Dm] em bọt bèo mà [F] thôi Thương tan âu thì cũng [C] đành Thân dế [G7] mèn cả đời oán [C] than. 3. Ngày nay ong bướm chán chê hoa [C] rồi Đời hoa như [G7] lỡ say trên người [C] ơi [Dm] Mong [C] rằng con mình ngày sau Gái [Am] đừng giống mẹ lạc [G7] lòng Trai khác cha kẻo khổ người [C] ta.

Video hướng dẫn