1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình biển

Ngô Ngọc Thành - Thơ: Vũ Thủy
Nguồn: thanhcavietnam.net