1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình bolero

Cuộn trang

1. Những đêm mưa buồn gió buốt lạnh miền ngoại ô tuổi thơ [Em] ngây [Am] Nhạc bole-[D]ro nghe sao [G] ngọt quá [B] Râm ran câu hát tiếng lòng [D] ai kia Thao [B7] thức nhớ người [Em] phương xa Đêm [Bm] hè mẹ ngống trông [Em] con. 2. Đến nay vẫn còn câu hát buồn dòng bolero mãi ngân [Em] nga [Am] thành phố đồng [D] quê hay [G] miền núi [B] Nghe trong câu hát có tình [D] quê hương Câu [B7] hát có lời [Em] yêu thương Ngọt [Bm] ngào ta [Em] hát cho nhau [Am] [Em] ĐK: Hãy hát hãy hát ru tình [Am] yêu Hát lên cho ngày [C] vui hát [D7] ru khi [G] u sầu Hãy hát hãy [D] hát ru tình [Am] ta Hát ru thân phận [G] ai hát cho nhau ngày [B7] mai Đời còn hợp [D] tan bên nhau ta cùng ca [G] hát Dù thời gian [D] qua nhưng bole-[B7] ro vẫn mãi [Em] còn vang.

Video hướng dẫn