1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình bỗng khói sương

Cuộn trang

1. Một [F] ngày em đã xa [Gm] tôi Đường mây hướng [C7] gió xa xôi ngàn [F] trùng Quanh [Gm] tôi là cõi thinh [Bb] không Tìm đâu lại [C7] áng mây hồng vụt [F] bay ĐK: Một [Bb] ngày em bỏ nơi [Dm] này Công viên ghế [Gm] đá giăng đầy bụi [Am] mưa Và [Gm] Thu cũng sớm sang [Dm] mùa Hoang mang cành [C7] lá vàng úa trên [F] đường 2. Một [F] ngày tình bỗng khói [Gm] sương Tôi về gom [C] chút tàn hương cuối [F] trời Hồn sầu [Gm] mộng giấc chơi [F] vơi Tàn canh quạnh [C7] vắng trăng rời phố [F] khuya

Video hướng dẫn