highlight chords
Đúng tông Kai Đinh
Intro: [Bm] [Em] [G] [F#]
Tinh cầu nhỏ [Bm]bé, xoay quanh cuộc đời
Tinh cầu lặng [Em]lẽ, năm tháng không lời
Từng cuộc tình [G]đã đi qua đi qua không có gì [F#]mới hơn thế
Tinh cầu nhỏ [Bm]bé, xoay quanh Mặt Trời
Tinh cầu lặng [Em]lẽ, yêu không thành lời
Từng người tình [G]đã đi qua đi qua không có gì [B]buồn hơn thế
Rẽ ngang lối [G]về đi tìm mặt [A]trăng
Đốt đi khát [F#]khao trong từng vùng [Bm]nắng
Vẽ nên tình [G]yêu mà mình ước [A]ao mong được tìm [D]thấy
Có đâu tình [G]yêu đẹp như giấc [A]mơ
Yêu thương chỉ [F#]là phút giây thoáng [Bm]qua
Mỗi tinh cầu [G]đều cô đơn lẻ [A]loi phía bên trong [Bm]mình

Lặp lại từ đầu, mỗi hợp âm lên 1 cung
[Bm]- thành [C#m]-
[Em]- thành[F#m]-
[G]- thành [A]-
[F#]- thành [G#]-
[A]- thành [B]-
[D]- thành [E]-
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tinh Cầu Cô Đơn

Kai Đinh
Đúng tông Kai Đinh
Intro: [Bm] [Em] [G] [F#]
Tinh cầu nhỏ [Bm]bé, xoay quanh cuộc đời
Tinh cầu lặng [Em]lẽ, năm tháng không lời
Từng cuộc tình [G]đã đi qua đi qua không có gì [F#]mới hơn thế
Tinh cầu nhỏ [Bm]bé, xoay quanh Mặt Trời
Tinh cầu lặng [Em]lẽ, yêu không thành lời
Từng người tình [G]đã đi qua đi qua không có gì [B]buồn hơn thế
Rẽ ngang lối [G]về đi tìm mặt [A]trăng
Đốt đi khát [F#]khao trong từng vùng [Bm]nắng
Vẽ nên tình [G]yêu mà mình ước [A]ao mong được tìm [D]thấy
Có đâu tình [G]yêu đẹp như giấc [A]mơ
Yêu thương chỉ [F#]là phút giây thoáng [Bm]qua
Mỗi tinh cầu [G]đều cô đơn lẻ [A]loi phía bên trong [Bm]mình

Lặp lại từ đầu, mỗi hợp âm lên 1 cung
[Bm]- thành [C#m]-
[Em]- thành[F#m]-
[G]- thành [A]-
[F#]- thành [G#]-
[A]- thành [B]-
[D]- thành [E]-

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com