highlight chords
1. Tôi có người [C] yêu [A7] chết trận [Dm] Pleime [Bb]
Tôi có người [G7] yêu ở chiến khu [C] D
Chết trận Đồng [Am] Xoài, [F] chết ngoài Hà [Dm] Nội
Chết vội [G7] vàng dọc theo biên [C] giới. [G7]
Tôi có người [C] yêu [A7] chết trận [Dm] Chuprong [Bb]
Tôi có người [G7] yêu bỏ xác trôi [C] sông
Chết ngoài ruộng [Am] đồng, [F] chết rừng mịt [Dm] mùng
Chết lạnh [G7] lùng mình cháy như [C] than.
ĐK:
Tôi [F] muốn yêu [Em] anh, yêu Việt [Dm] Nam [G7]
Ngày gió [F] lớn tôi [Em] đi môi gọi [C] thầm [G7]
Gọi tên [C] anh tên Việt [Dm] Nam
Gần [C] nhau trong tiếng [G7] nói da [C] vàng.
Tôi [F] muốn yêu [Em] anh, yêu Việt [Dm] Nam [G7]
Ngày mới [F] lớn tai [Em] nghe quen đạn [C] mìn [G7]
Thừa đôi [C] tay, dư làn [Dm] môi
Từ [C] nay tôi quên [G7] hết tiếng [C] người.
2. Tôi có người [C] yêu [A7] chết trận [Dm] Asao [Bb]
Tôi có người [G7] yêu nằm chết cong [C] queo
Chết vào lòng [Am] đèo, [F] chết cạnh gầm [Dm] cầu
Chết nghẹn [G7] ngào mình không manh [C] áo. [G7]
Tôi có người [C] yêu [A7] chết trận Ba [Dm] Gia [Bb]
Tôi có người [G7] yêu vừa chết đêm [C] qua
Chết thật tình [Am] cờ, [F] chết chẳng hẹn [Dm] hò
Không hận [G7] thù nằm chết như [C] mơ.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình ca của người mất trí

Trịnh Công Sơn
1. Tôi có người [C] yêu [A7] chết trận [Dm] Pleime [Bb]
Tôi có người [G7] yêu ở chiến khu [C] D
Chết trận Đồng [Am] Xoài, [F] chết ngoài Hà [Dm] Nội
Chết vội [G7] vàng dọc theo biên [C] giới. [G7]
Tôi có người [C] yêu [A7] chết trận [Dm] Chuprong [Bb]
Tôi có người [G7] yêu bỏ xác trôi [C] sông
Chết ngoài ruộng [Am] đồng, [F] chết rừng mịt [Dm] mùng
Chết lạnh [G7] lùng mình cháy như [C] than.
ĐK:
Tôi [F] muốn yêu [Em] anh, yêu Việt [Dm] Nam [G7]
Ngày gió [F] lớn tôi [Em] đi môi gọi [C] thầm [G7]
Gọi tên [C] anh tên Việt [Dm] Nam
Gần [C] nhau trong tiếng [G7] nói da [C] vàng.
Tôi [F] muốn yêu [Em] anh, yêu Việt [Dm] Nam [G7]
Ngày mới [F] lớn tai [Em] nghe quen đạn [C] mìn [G7]
Thừa đôi [C] tay, dư làn [Dm] môi
Từ [C] nay tôi quên [G7] hết tiếng [C] người.
2. Tôi có người [C] yêu [A7] chết trận [Dm] Asao [Bb]
Tôi có người [G7] yêu nằm chết cong [C] queo
Chết vào lòng [Am] đèo, [F] chết cạnh gầm [Dm] cầu
Chết nghẹn [G7] ngào mình không manh [C] áo. [G7]
Tôi có người [C] yêu [A7] chết trận Ba [Dm] Gia [Bb]
Tôi có người [G7] yêu vừa chết đêm [C] qua
Chết thật tình [Am] cờ, [F] chết chẳng hẹn [Dm] hò
Không hận [G7] thù nằm chết như [C] mơ.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com