1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình ca của người mất trí

Cuộn trang

1. Tôi có người [C] yêu [A7] chết trận [Dm] Pleime [Bb] Tôi có người [G7] yêu ở chiến khu [C] D Chết trận Đồng [Am] Xoài, [F] chết ngoài Hà [Dm] Nội Chết vội [G7] vàng dọc theo biên [C] giới. [G7] Tôi có người [C] yêu [A7] chết trận [Dm] Chuprong [Bb] Tôi có người [G7] yêu bỏ xác trôi [C] sông Chết ngoài ruộng [Am] đồng, [F] chết rừng mịt [Dm] mùng Chết lạnh [G7] lùng mình cháy như [C] than. ĐK: Tôi [F] muốn yêu [Em] anh, yêu Việt [Dm] Nam [G7] Ngày gió [F] lớn tôi [Em] đi môi gọi [C] thầm [G7] Gọi tên [C] anh tên Việt [Dm] Nam Gần [C] nhau trong tiếng [G7] nói da [C] vàng. Tôi [F] muốn yêu [Em] anh, yêu Việt [Dm] Nam [G7] Ngày mới [F] lớn tai [Em] nghe quen đạn [C] mìn [G7] Thừa đôi [C] tay, dư làn [Dm] môi Từ [C] nay tôi quên [G7] hết tiếng [C] người. 2. Tôi có người [C] yêu [A7] chết trận [Dm] Asao [Bb] Tôi có người [G7] yêu nằm chết cong [C] queo Chết vào lòng [Am] đèo, [F] chết cạnh gầm [Dm] cầu Chết nghẹn [G7] ngào mình không manh [C] áo. [G7] Tôi có người [C] yêu [A7] chết trận Ba [Dm] Gia [Bb] Tôi có người [G7] yêu vừa chết đêm [C] qua Chết thật tình [Am] cờ, [F] chết chẳng hẹn [Dm] hò Không hận [G7] thù nằm chết như [C] mơ.

Video hướng dẫn