1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Ca Giáng Sinh

Cuộn trang

Chỉ vì yêu thương[C] Ngài giáng[G] sinh trong âm [C]thầm. Vào một đêm [A7]đông sương [Dm]tuyết rơi [G]trên ruộng [C]đông. Ngàn vì sao [A7]sáng soi khắp [Dm]nơi gọi mời nhân [E7]thế mau đến [F]đây: Chính nơi máng [G]lừa [F]Ngài đã [G]sinh ra [C]đời Dk. Vinh [C]Danh Chúa trên [G]trời An [E]vui khắp nơi [F]nơi cho nhân loại Chúa [G]thương. Vinh [C]Danh Chúa trên [G]trời An [E]vui khắp nơi [F]nơi cho những ai lòng [C]ngay ** Trần hoàn đêm [C]nay vui [G]đón Chúa sinh ra [C]đời Bầu trời Be [A7]Lem vang [Dm]tiếng ca m[G]uôn thiên [C]thần. Vạn vật chìm [A7]đắm trong [Dm]bến me giờ được nguồn [E7]sáng thương chiếu [F]soi: Đức Vưa Thái [G]Bình Người [F]đã [G]sinh ra [C]đời. *** Nay mục đồng [C]ơi tỉnh [G]giấc mau mau lên [C]đường. Tìm về Be [A7]Lem thờ [Dm]kính Chúa [G]sinh ra [C]đời. Tình Trời và [A7]Đất nay kế [Dm]giao ngợp trần ân [E7]phúc đêm Giáng [F]Sinh tiếng chuông thái [G]bình rộn [F][G]trong lòng [C]người

Video hướng dẫn