1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình ca giếng nước (Bingun Aia Phun Jrai)

Cuộn trang

1. Bingun ia caik taxa [Am] sa phun Jrai [E7] tapien [Am] kraung Danưy xơp dauh thei ka tian [G] adei anit [Am] ranơm Bia harei takai yam nau ngauk jalan [E7] palei Giddơng pơng sa [G] drei adei maung [Dm] cang thei [Am] mai Cang xa-ai [Am] mai. Palei adei cang xa-ai [C] waih mai [Am] riwơng Bblang hu padai [C] shrauh gơm crauh ia mang [E7] mang Anit [Dm] thei mưlơm harei ke [C] war Ka tian halang [E7] cang drei ngap sa [Am] jalan 2. Hadar wơk thei [Am] pala sa phun Jrai [E7] tapien ri-[Am] baung Hadar wơk thei bauh sa [G] bingun caik [Am] ray Xa-ai mưnhum ia jangaik klaing di ngauk bblang [E7] hamu Adei ddwa padai [G] waih mai halwei [Dm] Jrai dơng [Am] cang Dơng cang xa-[Am] ai. Palei adei cang xa-ai [E7] waih mai [Am] riwơng Bblang hu padai [C] shrauh gơm trauh ia mang [E7] mang Anit [Dm] thei aw taik di [C] drei La bingun halwei [E7] phun bhian caik min dalơm [Am] tian 3. Một giếng nước [Am] mát trong bên [E7] một cây [Am] bàng Một bến hát ái ân cho [G] lòng vấn [Am] vương Chiều xuống bến (đếm) bước chân ra đồng cuối [E7] thôn Lặng lẽ đứng [G] ngóng trông em [Dm] chờ đợi [Am] ai Chờ đợi [Am] anh quê [C] em chờ anh ghé về [Am] thăm Lúa thơm bát [C] ngát rộn tiếng ca ngoài [E7] đồng Thương [Dm] ai đi sớm về [C] trưa Thấy cây bóng [E7] mát mà gió đưa lòng [Am] sầu 4. Còn nhớ mãi [Am] nhớ công ai [E7] trồng cây [Am] bàng Còn nhớ mãi nhớ công ai [G] đào giếng [Am] xưa Chàng uống nước giếng trông bên đường cuối [E7] thôn Nàng cấy lúa [G] đến bên cây [Dm] bàng đợi [Am] ai Đợi chờ [Am] nhau quê [C] hương nặng ơn nghĩa tình [Am] ta Nhớ nhau bên [C] giếng nước dòng suối sâu mặn [E7] mà Thương [Dm] ai trong chiếc áo sờn [C] vai Bóng cây giếng [E7] nước còn mãi trong lòng [Am] người

Video hướng dẫn