1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình ca Phan Thiết

Cuộn trang

Anh [C] hát cho em nghe [Dm] bài tình ca phố [C] biển Đây [Dm] Phan Thiết bao ân tình chan [G] chứa ngàn lời [C] ca [Dm] Dù qua bao tháng [F] năm cách xa, lòng ta kết [Dm] trọn Thiết tha mặn [F] nồng, Phan Thiết thắm đẹp tình [Dm] quê Đây [C] biển bao la xuôi [Dm] thuyền lòng khơi mấy [C] buồn Đôi [Dm] tay lưới buôn gõ nhịp nhịp [G] hát cá là đầy [C] khoang [Dm] Trời mây cao biển sâu, thủy [F] chung đời vui tháng [Dm] ngày Đón em những [F] chiều lặng [Dm] gió thắm đẹp tình [C] ta [C] Dòng sông mương máng [G] ru, nước trôi tiếng ngọt [Dm] ngào Đây lầu nước bóng [F] nghiêng lặng nhìn chim én gọi [C] đàn Dấu xưa Lầu Ông [G] Hoàng ngày nao Hàn Mặc Tử dừng [Dm] chân Lối quen ta [F] về hàng [G] dừa nuôi lũy mộng [C] mơ Kiêng cường bao năm đấu [G] tranh, Phan Thiết rất đỗi tự [Dm] hào Sáng ngời dòng gióng Lạc Long còn [G] vang vọng mãi ngàn [C] đời [C] Phan Thiết ơi! Phố biển vang lời tình ca [Dm] Phan Thiết ơi! Non [G] nước sao đẹp lòng [C] ta

Video hướng dẫn