1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình ca (Song of love - Có ai hiểu lòng lãng tử - 誰明浪子心)

Cuộn trang

1. [Em] Những cơn đau lắng dịu trong lòng [G] nhớ [Em] Nơi phương xa biết [Bm] chắng em vẫn [Em] chờ Nhớ [C] anh một bản tình ca thần tiên Lần gặp [D] gỡ bên nhau trọn trau giấc [Am] mơ tình nồng [Em] cháy 2. [Em] Hỡi anh yêu nhớ rằng cơn tình [G] ái [Em] Đã cho nhau ngất [Bm] ngây bao tháng [Em] ngày Nhớ [C] anh nụ hôn đầu tiên nồng say Mình vẫn [D] đến bên nhau dài lâu đắm [Am] say giờ đâu còn [Em] nữa ĐK: [C] Cô đơn đang vây [D] kín tiếng yêu xưa giấc [G] mộng người tình [Em] hỡi [C] Trong tim em chỉ [D] có bóng đêm lẻ [G] loi dài Còn [Am] đâu tình yêu ngày xưa mình đã trao Tình ta [B7] tan thành khói thành [Em] sương Em về [C] đâu khi anh đã xa thật [Am] xa tình tựa khói [B7] mây [Em] Bao đau thương vậy [Bm] ín rã rời lòng [C] em đớn đau tình [G] em [Em] Anh yêu hỡi biết [Bm] chăng có em còn [C] ngồi nơi đây đợi anh ngàn [D] năm [Em] Bao đau thương vậy [Bm] kín rã rời lòng [C] em đớn đau tình [G] em [Em] Anh yêu hỡi biết [Bm] chăng có em còn [C] ngồi nơi đây đợi anh ngàn [D] năm, anh [Em] hỡi ---------- English Version performed by Linda Trang Đài 1. [Em] Here’s a song for your lonely [G] heart [Em] Here’s a song for [Bm] your lonely [Em] mind I [C] know you mean a lot to me But I [D] really gotta go to-[Am] night oh to-[Em] night 2. [Em] Don’t you feel your life’s incom-[G] plete [Em] You know I would [Bm] never lie to [Em] you You [C] really mean a lot to me But I [D] really gotta go to-[Am] night oh oh oh [Em] oh Chorus: [C] Doesn’t matter [D] what I just said to [G] you oh [Em] oh [C] Doesn’t matter [D] what I just did to [G] you Just [Am] save your love for someone new You know [B7] someday will come [Em] soon You will [C] find out that my love I [Am] wasn’t mean for [B7] you [Em] Our love has gone [Bm] so far away [C] till we both can’t [G] reach [Em] All the peaces [Bm] solves our love will [C] never be toghether [D] now [Em] Our love has gone [Bm] so far away [C] till we both can [G] reach [Em] All the peaces [Bm] solves our love will [C] never be toghether [D] now, my [Em] love

Video hướng dẫn