1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình ca Tây Bắc

Cuộn trang

-Slow- 1. Rừng cây xanh [G] lá muôn đoá hoa [Em] mai mừng đón xuân [C] về Vui trong nắng [G] vàng từng đàn bướm [Em] trắng bay khắp rừng [Am] hoa Ngập ngừng bên [Em] suối nước reo quanh [C] mình như muôn tiếng [G] đàn Bâng khuâng nỗi [Em] lòng nhịp sáo ai [D] đưa tiếng ca rộn [G] vang [G] Em là [Em] dòng sông [C] Mã, [Bm] anh là [D] núi Mường [G] Hung Cho [Em] thuyền em [C] ngược (ơ) dòng gió [Am] đưa em về [G] núi [G] Em hãy [Em] về bên [C] suối đợi [G] anh anh [E7] ở bên [Am] khuông Anh làm [Em] no lòng [D] mường, [Em] em làm [G] vui ấm [Em] bản ĐK-Valse: [G] Rừng rừng [Em] hoa với chim [G] ca vui tưng [D] bừng [G] Suối nước trong [Bm] xanh soi bóng [Em] em và bóng anh [Am] Bên nhau cùng [Em] sống vui êm [C] đềm cùng núi [G] rừng [Em] Đất nước hoà [Bm] bình hạnh phúc [D] ta như mùa [G] xuân -Slow- 2. Rừng cây xanh [G] lá muôn đoá hoa [Em] mai mừng đón xuân [C] về Vui trong nắng [G] vàng từng đàn bướm [Em] trắng bay khắp rừng [Am] hoa Ngập ngừng bên [Em] suối nước reo quanh [C] mình như muôn tiếng [G] đàn Bâng khuâng nỗi [Em] lòng nhịp sáo ai [D] đưa tiếng ca rộn [G] vang [G] Anh là [Em] rừng xanh [C] thắm, [Bm] em là [D] suối ngàn [G] sâu Cây [Em] rừng anh [C] là (ơ) cầu vắt [Am] ngang trên dòng [G] suối [G] Khi nắng [Em] mùa xuân [C] tới, rừng [G] anh in [E7] bóng suối [Am] em Nước chảy [Em] quanh êm [D] đềm, [Em] bao ngày [G] đêm vắng [Em] vẻ ĐK-Valse: [G] Rừng rừng [Em] hoa với chim [G] ca vui tưng [D] bừng [G] Suối nước trong [Bm] xanh soi bóng [Em] em và bóng anh [Am] Bên nhau cùng [Em] sống vui êm [C] đềm cùng núi [G] rừng [Em] Đất nước hoà [Bm] bình hạnh phúc [D] ta như mùa [G] xuân

Video hướng dẫn