1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình cây và đất

Cuộn trang

Đất vắng [G] cây đất ngừng ngừng hơi thở Cây thiếu [C] đất cây sống sống với [Bm] ai! Chuyện trăm [Em] năm ân tình cây và [C] đất Cây bám rễ [D7] sâu, đất ôm chặt tận đáy [G] lòng Những con [Em] đường trải dài bóng [Bm] mát Những mảnh [C] vườn trái ngọt cây [D7] xanh Ôi đẹp làm [Am] sao tình cây và [C] đất Đem đến môi [D7] sinh sự sống cho [G] đời. Trời xe [G] duyên nên khiến anh gặp [Em] em Cho lứa đôi kết [D7] thành mộng ước của ngày [G] xanh Rồi mai [Em] đây anh là đất em là [C] cây Vinh phúc cho ai biết [D7] rằng từ đó mùa xuân vĩnh [G] hằng

Video hướng dẫn