1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình cha nghĩa mẹ (Uống nước nhớ nguồn)

Hùng Lân - Dương Thiệu Tước
Nguồn: thanhcavietnam.net