1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Cha

Nguyễn Văn Hiển - Ý Thơ: Sương Lam
Nguồn: thanhcavietnam.net