1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình chấp nhận

Cuộn trang

Còn bao nhiêu giấc mơ ta vẫn [Em] mơ về Còn bao nhiêu khát khao ta vẫn [Am] chờ mong Mà thời gian đâu có [Em] đợi Để giờ [C] đây ta đang có [D] gì Khi vẫn chơi vơi trong tình [B7] đời. Thử hỏi lòng ta, ta đang [Em] muốn gì Thử hỏi lòng ta đã thật sự [Am] yêu chưa Để cho nhau mãi tiếng yêu [Em] thương Để rồi [C] mai không ân [D] hận Thì xin cho nhau ta cùng [B7] đến [Em] Tình chỉ cần hai đứa chấp [Am] nhận mà thôi [D] Cùng nhìn về nơi ánh sáng [G] của tình yêu [C] Là sự hy sinh đến cho nhau một [F#] đời Và [B7] cùng giấc mơ ngày [Em] mai. Tình chỉ cần hai đứa vui [Am] trọn vẹn thôi [D] Đừng nhìn về nơi dĩ vãng [G] của ngày qua [C] Dù là không như ý ta mong [F#] đợi, Thì [B7] cùng bắt đầu từ [Em] đây.

Video hướng dẫn