1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Chỉ Đẹp Khi Còn Dang Dở

Cuộn trang

Tôi đã yêu anh từ muôn kiếp [D]nào Cho dẫu mai sau đời nhiều bể [F#m]- [D7]dâu Biết rằng chẳng được gần [G]nhau Đừng đem cay đắng [F#m]cho nhau Cho cung [A]đàn lỡ nhịp thương [D]đau Tôi đã yêu anh tình yêu ban [D]đầu Tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ [F#m]- [D7]đau Mắt buồn thức đã quầng [G]sâu Để thương để nhớ cho [F#m]nhau Nước mắt [A]nào rơi vào đêm [D]thâu ĐK: [G]Thôi xin anh đừng [D]buồn, xin anh đừng [G]buồn Tình chỉ đẹp khi còn dang [A]dở Đời mất vui khi đã vẹn câu [D]thề Tôi đã yêu anh tình yêu ban [D]đầu Tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ [F#m]- [D7]đau Cũng đành chấp nhận hợp [G]tan Bèo mây trọn kiếp lang [F#m]thang Cho cung [A]buồn rơi vào đêm [D]đen

Video hướng dẫn