1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình cho không (L"amour c"est pour rien)

Cuộn trang

[Am] Ngon như là trái [Dm] táo chín [G7]
Thơm như vườn hoa [Am] kín [F]
Mong manh như dây tơ [E7] chìm
Nhẹ êm như là mây [Am] tím

Tình là rất cao mù [G] khơi
Tình là thấp như biển [C] vơi [F]
Tình tỏa khắp, khắp cuộc [Bb] đời [F]
Ði bao la khắp muôn [E7] nơi [Am]

Tình cho không biếu [Dm] không
Ân tình ai cũng cho [Am] được nhiều [E7]
Tình cho không, biếu [F] không
Chớ nên mua [E7] bán tình [Am] yêu

Khi em mơ niềm [Dm] yêu dấu [G7]
Em run như là tơ [C] liễu [F]
Khi con tim em xoay [E7] động
Và tình yêu vừa lên [Am] tiếng

Tình cần có hai lời [G] ca
Tình là bãi khô cần [C] mưa [F]
Diều chờ gió cong ngoài [Bb] trời [F]
Ðêm khuya mong sáng yên [E7] vui [Am]

Ta yêu nhau là [Dm] mong nhớ [G7]
Không băn khoăn hoặc suy [C] nghĩ [F]
Như say mê như hy [E7] vọng
Tình yêu như là may [Am] mắn

Tình là mắt ta vừa [G] che
Tình là biết yêu người [C] xa [F]
Người tình vẫn nhớ mong [Bb][F]
Ta không quen biết bao [E7] giờ [Am]

Tình cho không không [E7] thiếu
Không bán mua tình [Am] yêu!

--------------------

[Am] Comme une [Dm] salamandre [G7]
l"amour est merveil- [Am] leux [F]
Et renait de ses cendres [E7] comm
l"oiseau de [Am] feu

Nul ne peut le contrain- [G] dre
Pour lui donner la- [C] vie [F]
Et rien ne peut l"etein- [Bb] dre [F]
Sinon l"eau de [E7] l"oubli [Am]

L"amour, c"est pour [Dm] rien
Tu ne peux pas le [Am] vendre [E7]
L"amour, c"est pour [F] rien
Tu ne peux [E7] l"ache- [Am] ter

Quand ton corps se [Dm] revelille [G7]
Tu te mets a trem- [C] bler [F]
Mais si ton coeur s"e- [E7] veille
Tu te mets a [Am] rever

Tu reves d"un [G] echange
Avec un autre [C] aveu [F]
Car ces frissons [Bb] etranges [F]
Ne vivent que par [E7] deux [Am]

L"amour, c"est pour [Dm] rien
Tu ne peux pas le [Am] vendre [E7]
L"amour, c"est pour [F] rien
Tu ne peux [E7] l"ache- [Am] ter

L"amour, c"est l"espe – [Dm] rance [G7]
Sans raison et sans [C] loi [F]
L"amour C"est Pour [E7] Rien
Ne se merite [Am] pas

Il y a sur terre un [G] etre
Qui t"aime a la [C] folie [F]
Sans meme te con- [Bb] naitre [F]
Pret a donner sa [E7] vie [Am]

L"amour, c"est pour [Dm] rien
Tu ne peux pas le [Am] prendre [E7]
L"amour, c"est pour [F] rien
Mais tu peux le [E7] don- [Am] ner

L"amour, c"est pour [E7] rien
L"amour, C"est pour [Am] rien

Video hướng dẫn