highlight chords
Tình yêu [Dm] Chúa cao vời biết [F] bao làm sao [Am] biết đáp đền thế [Dm] nào
Để cho cân xứng Chúa [F] ơi để [Am] cho cân xứng Chúa [Dm] ơi
Ôi tình yêu thương Chúa cao [F] vời tình [Gm] yêu thương Chúa muôn [Dm] đời
Người [F] yêu con từ ngàn [Dm] xưa từ khi chưa có đồi [F] non
Từ khi chưa có trời [Bb] cao chưa có [C] vầng trăng với ngàn [F] sao
Gọi [Dm] con giữa muôn muôn [Am] người tìm [C] con giữa nơi bùn [Dm] nhơ
Tình yêu [Dm] Chúa cao vời biết [F] bao làm sao [Am] biết đáp đền thế [Dm] nào
Để cho cân xứng Chúa [F] ơi để [Am] cho cân xứng Chúa [Dm] ơi
Ôi vì thương con Chúa quên [F] mình vì [Gm] yêu nên hiến thân [Dm] mình
Gọi [F] con nên bạn tình [Dm] Cha dù bao sóng gió hiểm [F] nguy
Dìu con đi giữa trần [Bb] gian ơn Chúa [C] ngày đêm ấp ủ [F] con
Vì [Dm] con Chúa quên thân [Am] mình đời [C] con dám mơ gì [Dm] hơn
Tình yêu [Dm] Chúa cao vời biết [F] bao làm sao [Am] biết đáp đền thế [Dm] nào
Để cho cân xứng Chúa [F] ơi để [Am] cho cân xứng Chúa [Dm] ơi
Con thành tâm dâng hiến trọn [F] đời thành [Gm] tâm dâng hiến xác [Dm] hồn
Để [F] nên tông đồ của [Dm] Cha Và nên nhân chứng của [F] Cha
Truyền rao chân lý của [Bb] Cha gieo rắc [C] lời Cha khắp gần [F] xa
Rồi [Dm] con sẽ đi khắp [Am] miền làm [C] nhân chứng cho tình [Dm] yêu
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Chúa cao vời

Linh Mục Duy Thiên
Tình yêu [Dm] Chúa cao vời biết [F] bao làm sao [Am] biết đáp đền thế [Dm] nào
Để cho cân xứng Chúa [F] ơi để [Am] cho cân xứng Chúa [Dm] ơi
Ôi tình yêu thương Chúa cao [F] vời tình [Gm] yêu thương Chúa muôn [Dm] đời
Người [F] yêu con từ ngàn [Dm] xưa từ khi chưa có đồi [F] non
Từ khi chưa có trời [Bb] cao chưa có [C] vầng trăng với ngàn [F] sao
Gọi [Dm] con giữa muôn muôn [Am] người tìm [C] con giữa nơi bùn [Dm] nhơ
Tình yêu [Dm] Chúa cao vời biết [F] bao làm sao [Am] biết đáp đền thế [Dm] nào
Để cho cân xứng Chúa [F] ơi để [Am] cho cân xứng Chúa [Dm] ơi
Ôi vì thương con Chúa quên [F] mình vì [Gm] yêu nên hiến thân [Dm] mình
Gọi [F] con nên bạn tình [Dm] Cha dù bao sóng gió hiểm [F] nguy
Dìu con đi giữa trần [Bb] gian ơn Chúa [C] ngày đêm ấp ủ [F] con
Vì [Dm] con Chúa quên thân [Am] mình đời [C] con dám mơ gì [Dm] hơn
Tình yêu [Dm] Chúa cao vời biết [F] bao làm sao [Am] biết đáp đền thế [Dm] nào
Để cho cân xứng Chúa [F] ơi để [Am] cho cân xứng Chúa [Dm] ơi
Con thành tâm dâng hiến trọn [F] đời thành [Gm] tâm dâng hiến xác [Dm] hồn
Để [F] nên tông đồ của [Dm] Cha Và nên nhân chứng của [F] Cha
Truyền rao chân lý của [Bb] Cha gieo rắc [C] lời Cha khắp gần [F] xa
Rồi [Dm] con sẽ đi khắp [Am] miền làm [C] nhân chứng cho tình [Dm] yêu

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com