1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Chúa cao vời

Cuộn trang

Tình yêu [Dm] Chúa cao vời biết [F] bao làm sao [Am] biết đáp đền thế [Dm] nào Để cho cân xứng Chúa [F] ơi để [Am] cho cân xứng Chúa [Dm] ơi Ôi tình yêu thương Chúa cao [F] vời tình [Gm] yêu thương Chúa muôn [Dm] đời Người [F] yêu con từ ngàn [Dm] xưa từ khi chưa có đồi [F] non Từ khi chưa có trời [Bb] cao chưa có [C] vầng trăng với ngàn [F] sao Gọi [Dm] con giữa muôn muôn [Am] người tìm [C] con giữa nơi bùn [Dm] nhơ Tình yêu [Dm] Chúa cao vời biết [F] bao làm sao [Am] biết đáp đền thế [Dm] nào Để cho cân xứng Chúa [F] ơi để [Am] cho cân xứng Chúa [Dm] ơi Ôi vì thương con Chúa quên [F] mình vì [Gm] yêu nên hiến thân [Dm] mình Gọi [F] con nên bạn tình [Dm] Cha dù bao sóng gió hiểm [F] nguy Dìu con đi giữa trần [Bb] gian ơn Chúa [C] ngày đêm ấp ủ [F] con Vì [Dm] con Chúa quên thân [Am] mình đời [C] con dám mơ gì [Dm] hơn Tình yêu [Dm] Chúa cao vời biết [F] bao làm sao [Am] biết đáp đền thế [Dm] nào Để cho cân xứng Chúa [F] ơi để [Am] cho cân xứng Chúa [Dm] ơi Con thành tâm dâng hiến trọn [F] đời thành [Gm] tâm dâng hiến xác [Dm] hồn Để [F] nên tông đồ của [Dm] Cha Và nên nhân chứng của [F] Cha Truyền rao chân lý của [Bb] Cha gieo rắc [C] lời Cha khắp gần [F] xa Rồi [Dm] con sẽ đi khắp [Am] miền làm [C] nhân chứng cho tình [Dm] yêu

Video hướng dẫn