1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Chúa ôi vĩ đại

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
Nguồn: thanhcavietnam.net