1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Chúa thương con

Cuộn trang

1. Khi [Em] đời lắm chông [Am] gai, tình [D] người quá hững [G] hờ Xin [Em] Ngài thương nâng [C] đỡ Chúa [B7] ơi Đường [Em] đời quá xa [Am] xôi, mịt [C] mờ giữa biển [D] khơi Xin [G] Ngài thương dẫn [C] lối [B7] Chúa [Em] ơi ĐK: Chúa thương [Em] con nên cho [B7] con làm [Em] người Và thương [Am] con Ngài gọi [D] con bước theo [G] Ngài [B7] Dù đời [Em] con đâu đáng [Am] chi Chúa [B7] ơi Chúa quên [Em] đi thân [Am] phận kẻ tôi [G] đòi Và nâng [C] con lên hàng khanh [B7] tước Để sai [Am] con đem tin [B7] vui đến muôn [Em] người 2. Ân [Em] tình Chúa trao [Am] ban, con [D] đây dẫu sẵn [G] sàng Nhưng [Em] mà con đâu [C] xứng Chúa [B7] ơi Vì [Em] Ngài quá cao [Am] xa, tình [C] ngài rất bao [D] la Xin [G] Ngài thương dung [C][B7] Chúa [Em] ơi 3. Dương [Em] trần quá mênh [Am] mang, chân [D] con đã mỏi [G] mòn Xin [Em] Ngài thương thêm [C] sức Chúa [B7] ơi Đường [Em] đời lắm nguy [Am] nan, để [C] rồi nếu ngã [D] sa Xin [G] Ngài thương tha [C] thứ [B7] Chúa [Em] ơi

Video hướng dẫn