1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Chúa tình người

Lm. Từ Duyên - Xuân Chiến
Nguồn: thanhcavietnam.net