1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Chúa trung kiên

Gm. Giuse Nguyễn Năng
Nguồn: thanhcavietnam.net