Tình Chúa yêu con

≣≣
Điệu Tango 
 
1.Tình Chúa yêu con biết bao năm [Dm]rồi. 
Lạy Thánh Tâm [Gm]Ngài tình yêu cao [A7]vời. 
Tình [A]Ngài yêu con cao hơn mây [Dm]trời, 
tình [C]Ngài yêu con ai đâu sánh [F]ví. 
Tình Chúa yêu con biết bao năm [Dm]rồi. 
Lạy Thánh Tâm [Gm]Ngài tình yêu cao [A7]vời. 
Tình [A]Ngài dâng cao như muôn sóng [Dm]trào, 
[A7]tình Ngài yêu con tiếng yêu ngọt [Dm]ngào. 
 
2. Tình Chúa yêu con mãi không hao [Dm]mòn. 
Lạy Thánh Tâm [Gm]Ngài tình yêu vô [A7]biên. 
Tình [A]Ngài yêu con ai suy cho [Dm]vừa. 
Tình [C]Ngài yêu con bao la đắm [F]đuối. 
Tình Chúa yêu con mãi không hao [Dm]mòn. 
Lạy Thánh Tâm [Gm]Ngài tình yêu vô [A7]biên. 
[A]Ngài yêu con Chúa đã hiến [Dm]thân. 
[A7]Để rồi hy sinh chết treo thập [Dm]hình. 
 
3. Tình Chúa yêu con sáng hơn sao [Dm]trời. 
Lạy Thánh Tâm [Gm]Ngài tình yêu khôn [A7]lường. 
Tình [A]Ngài yêu con mênh mông biển [Dm]rộng. 
Tình [C]Ngài yêu con nồng nàn hương [F]mới. 
Tình Chúa yêu con mãi luôn dạt [Dm]dào. 
Lạy Thánh Tâm [Gm]Ngài tình yêu vô [A7]bờ. 
Tình [A]Ngài yêu con hương thơm mặn [Dm]nồng. 
[A7]Tình Ngài yêu con thắm hơn hoa [Dm]hồng. 
 
Đk. 
[Dm]Lạy Thánh Tâm [F]Chúa yêu con một [Dm]đời 
yêu con trọn [A#]đời tình yêu Chúa cao [A7]vời. 
Lạy Thánh Tâm [F]Chúa bao năm cuộc [Dm]đời 
tuy con lạc [A#]loài nhưng xin [A7]yêu Chúa mà [Dm]thôi.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)