1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình cố hương

Cuộn trang

1. [C] Khi anh rời xa cố hương Tâm hồn anh vấn [F] vương theo [G7] từng cây số [C] buồn [G] Nhớ cây [Am] bằng lăng bến [G] sông, mái [F] chèo khua ánh [C] trăng Chuyến [Dm] đò duyên ái ân chúng [G7] mình. 2. [C] Khi anh rời xa cố hương, Nghe lòng mang vết [F] thương quê [G7] người xa cội [C] nguồn [G] Nhớ câu [Am] hò se lứa [G] đôi, cánh [F] cò nghiêng thả [C] trôi Bếp [Dm] chiều hương cốm [G7] thơm vành [C] môi. ĐK: [Am] Xa cố [E7] hương, miền [F] thương bao dấu [E7] yêu [A7] Tóc mẹ [Dm] già sương [C] muối dáng nghiêng [G7] xiêu [Am] Trông cánh [E7] chim về [F] phương chân núi [E7] xa [A7] Nhớ quê [Dm] nhà nằm [C] mơ đôi cánh [G7] bay. 3. [C] Nơi muôn trùng xa nước non Chân tình anh sắt [F] son không [G7] ngại câu đá [C] mòn [G] Thấy mai [Am] đào khoe sắc [G] xuân, cánh [F] nhạn trong gió [C] sương Nghe [Dm] lòng vang khúc [G7] ca hoài [C] hương.

Video hướng dẫn