highlight chords
				               [C]        [C]    [F]         [C]  
Như hoa đem tin ngày buồn,như chim đau quên mùa xuân 
   [Am]        [Dm]            [G7] 
Còn trong hôn mê buồn tênh,lê mãi những bước ê chề 
   [C]         [Am]    [Dm]         [G7]  
Xin cho thương em thật lòng, xin cho thương em thật lòng 
    [C]    [G]    [G7]   
Còn có khi lòng thôi giá băng…. 
   [C]       [C]     [F]        [C]  
Cho em môi hôn vội vàng,cho em quen ân tình sâu, 
  [Am]        [Dm]            [G7]  
Dù em không mong dài lâu , xin cất lấy ước mơ đầu. 
   [C]        [Am]    [Dm]       [G7]   
Xin cho yêu em nồng nàn, xin cho yêu em nồng nàn . 
     [C]    [G7]    [C]   
Dù tháng năm buồn vui bàng hoàng… 
  [Am]           [F]        [C]  
Vì đâu mê say phồn hoa như áo gấm sáng long lanh 
  [G7]         [C]       [G7]      [C]       
Ôm rách nát không tâm linh,ôm tiếng hát không hơi run nghèo nàn 
   [F]                   [F]   
Còn yêu chi hoa ngày xanh héo hon vì mong manh 
         [G]    [C]   
Bỏ quên lại người sau ngỡ ngàng 
    [C]       [C]     [F]       [C]  
Thương em khi yêu lần đầu,thương em lo âu tình sau 
  [Am]              [D]         [G7] 
Dù gương xưa không được lau,soi lấy bóng mối duyên sầu 
   [C]        [Am]   [Dm]       [G7]  
Cho tôi yêu em nồng nàn,cho tôi yêu em nồng nàn. 
     [C]    [G7]    [C]   
Dù biết yêu tình yêu muộn màng… 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình còn vấn vương

				               [C]        [C]    [F]         [C]  
Như hoa đem tin ngày buồn,như chim đau quên mùa xuân 
   [Am]        [Dm]            [G7] 
Còn trong hôn mê buồn tênh,lê mãi những bước ê chề 
   [C]         [Am]    [Dm]         [G7]  
Xin cho thương em thật lòng, xin cho thương em thật lòng 
    [C]    [G]    [G7]   
Còn có khi lòng thôi giá băng…. 
   [C]       [C]     [F]        [C]  
Cho em môi hôn vội vàng,cho em quen ân tình sâu, 
  [Am]        [Dm]            [G7]  
Dù em không mong dài lâu , xin cất lấy ước mơ đầu. 
   [C]        [Am]    [Dm]       [G7]   
Xin cho yêu em nồng nàn, xin cho yêu em nồng nàn . 
     [C]    [G7]    [C]   
Dù tháng năm buồn vui bàng hoàng… 
  [Am]           [F]        [C]  
Vì đâu mê say phồn hoa như áo gấm sáng long lanh 
  [G7]         [C]       [G7]      [C]       
Ôm rách nát không tâm linh,ôm tiếng hát không hơi run nghèo nàn 
   [F]                   [F]   
Còn yêu chi hoa ngày xanh héo hon vì mong manh 
         [G]    [C]   
Bỏ quên lại người sau ngỡ ngàng 
    [C]       [C]     [F]       [C]  
Thương em khi yêu lần đầu,thương em lo âu tình sau 
  [Am]              [D]         [G7] 
Dù gương xưa không được lau,soi lấy bóng mối duyên sầu 
   [C]        [Am]   [Dm]       [G7]  
Cho tôi yêu em nồng nàn,cho tôi yêu em nồng nàn. 
     [C]    [G7]    [C]   
Dù biết yêu tình yêu muộn màng… 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com