1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình con yêu Chúa

Cuộn trang

1. Chúa [Dm] ơi! con còn hát [Bb] mãi Dù trăm [C] gai con [D7] vẫn hái hoa [Gm] hồng [A7] Gai càng [Dm] dài tiếng hát con càng [Gm] trong Gai càng [Dm] nhọn lời ca càng thánh [F] thót [Dm] Vì tình [Gm] yêu con vẫn còn một [F] đời Lời con [Am] ca vẫn còn thiết [Dm] tha ĐK 1 : [Dm] Chúa chính là tình [Gm] yêu [Dm] Cho đời [C7] con mỹ [F] miều [F7] Đường tin yêu lạ [Bb] quá Tô [Dm] đẹp muôn khúc tình [A7] ca [Dm] Chúa dòng sông êm [F][C7] Cho thuyền tình xuôi [F] dòng [Dm] Đời qua bến đục [C] trong Khơi [A7] động sự sống muôn [Dm] đời 2. Chúa [Dm] ơi! con hằng mong [Bb] mỏi Được yêu [C] thương một [D7] mình Chúa muôn [Gm] đời [A7] Ôi tuyệt [Dm] vời tình Chúa là nguồn [Gm] vui Ôi đẹp [Dm] ngời đời con là của [F] Chúa [Dm] Để từ [Gm] đây con ca ngợi tình [F] Ngài Lời con [Am] ca Chúa là hạnh phúc [Dm] con ĐK 2 : [Dm] Những cánh hoa mõng [Gm] manh [AM] Những bài [C7] ca ân [F] tình [F7] Từ con tim nhỏ [Bb] bé Cũng [Dm] làm cho chúa được [A7] vui [Dm] Mỗi lần con khắc [F] khoải [C7] Vui lòng chịu đau [F] khổ [Dm] Thi trong cõi ngàn [C] hu Con [A7] được yêu chúa muôn [Dm] đời 3. Chúa [Dm] ơi! Thật là hoan [Bb] hỉ Đời con [C] đây nay [D7] đã hiến đâng [Gm] Ngài [A7] Ân tình [Dm] này đã kết giao từ [Gm] đây Tim hồng [Dm] này ngàn năm là của [F] Chúa [Dm] Đời buồn [Gm] vui với chúa luôn trọn niềm [F] chờ Đông qua [Am] xuân ân tình nở [Dm] hoa

Video hướng dẫn