highlight chords
1. Chúa [Dm] ơi! con còn hát [Bb] mãi 
Dù trăm [C] gai con [D7] vẫn hái hoa [Gm] hồng 
[A7] Gai càng [Dm] dài tiếng hát con càng [Gm] trong 
Gai càng [Dm] nhọn lời ca càng thánh [F] thót 
[Dm] Vì tình [Gm] yêu con vẫn còn một [F] đời 
Lời con [Am] ca vẫn còn thiết [Dm] tha 
ĐK 1 : [Dm] Chúa chính là tình [Gm] yêu 
[Dm] Cho đời [C7] con mỹ [F] miều 
[F7] Đường tin yêu lạ [Bb] quá 
Tô [Dm] đẹp muôn khúc tình [A7] ca 
[Dm] Chúa dòng sông êm [F][C7] Cho thuyền tình xuôi [F] dòng 
[Dm] Đời qua bến đục [C] trong 
Khơi [A7] động sự sống muôn [Dm] đời 
2. Chúa [Dm] ơi! con hằng mong [Bb] mỏi 
Được yêu [C] thương một [D7] mình Chúa muôn [Gm] đời 
[A7] Ôi tuyệt [Dm] vời tình Chúa là nguồn [Gm] vui 
Ôi đẹp [Dm] ngời đời con là của [F] Chúa 
[Dm] Để từ [Gm] đây con ca ngợi tình [F] Ngài 
Lời con [Am] ca Chúa là hạnh phúc [Dm] con
ĐK 2 : [Dm] Những cánh hoa mõng [Gm] manh
[AM] Những bài [C7] ca ân [F] tình 
[F7] Từ con tim nhỏ [Bb] bé 
Cũng [Dm] làm cho chúa được [A7] vui 
[Dm] Mỗi lần con khắc [F] khoải
[C7] Vui lòng chịu đau [F] khổ 
[Dm] Thi trong cõi ngàn [C] hu 
Con [A7] được yêu chúa muôn [Dm] đời 
3. Chúa [Dm] ơi! Thật là hoan [Bb] hỉ 
Đời con [C] đây nay [D7] đã hiến đâng [Gm] Ngài
[A7] Ân tình [Dm] này đã kết giao từ [Gm] đây 
Tim hồng [Dm] này ngàn năm là của [F] Chúa 
[Dm] Đời buồn [Gm] vui với chúa luôn trọn niềm [F] chờ
Đông qua [Am] xuân ân tình nở [Dm] hoa
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình con yêu Chúa

Linh mục Thái Nguyên
1. Chúa [Dm] ơi! con còn hát [Bb] mãi 
Dù trăm [C] gai con [D7] vẫn hái hoa [Gm] hồng 
[A7] Gai càng [Dm] dài tiếng hát con càng [Gm] trong 
Gai càng [Dm] nhọn lời ca càng thánh [F] thót 
[Dm] Vì tình [Gm] yêu con vẫn còn một [F] đời 
Lời con [Am] ca vẫn còn thiết [Dm] tha 
ĐK 1 : [Dm] Chúa chính là tình [Gm] yêu 
[Dm] Cho đời [C7] con mỹ [F] miều 
[F7] Đường tin yêu lạ [Bb] quá 
Tô [Dm] đẹp muôn khúc tình [A7] ca 
[Dm] Chúa dòng sông êm [F][C7] Cho thuyền tình xuôi [F] dòng 
[Dm] Đời qua bến đục [C] trong 
Khơi [A7] động sự sống muôn [Dm] đời 
2. Chúa [Dm] ơi! con hằng mong [Bb] mỏi 
Được yêu [C] thương một [D7] mình Chúa muôn [Gm] đời 
[A7] Ôi tuyệt [Dm] vời tình Chúa là nguồn [Gm] vui 
Ôi đẹp [Dm] ngời đời con là của [F] Chúa 
[Dm] Để từ [Gm] đây con ca ngợi tình [F] Ngài 
Lời con [Am] ca Chúa là hạnh phúc [Dm] con
ĐK 2 : [Dm] Những cánh hoa mõng [Gm] manh
[AM] Những bài [C7] ca ân [F] tình 
[F7] Từ con tim nhỏ [Bb] bé 
Cũng [Dm] làm cho chúa được [A7] vui 
[Dm] Mỗi lần con khắc [F] khoải
[C7] Vui lòng chịu đau [F] khổ 
[Dm] Thi trong cõi ngàn [C] hu 
Con [A7] được yêu chúa muôn [Dm] đời 
3. Chúa [Dm] ơi! Thật là hoan [Bb] hỉ 
Đời con [C] đây nay [D7] đã hiến đâng [Gm] Ngài
[A7] Ân tình [Dm] này đã kết giao từ [Gm] đây 
Tim hồng [Dm] này ngàn năm là của [F] Chúa 
[Dm] Đời buồn [Gm] vui với chúa luôn trọn niềm [F] chờ
Đông qua [Am] xuân ân tình nở [Dm] hoa

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com