1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình cuối xót xa

Cuộn trang

1. Hôn [Am] em lần [G] cuối chiều [F] nơi phi [E7] trường Mưa [Dm] rơi làm [B7] ướt bờ [E7] vai em [Am] gầy Tay em lạnh [F] giá, bờ môi âu [E7] sầu Mưa [Dm] rơi tưởng [B7] xóa cuộc [E7] tình bấy [Am] lâu 2. Yêu [Am] nhau lầm [C] lỡ vì [F] ta không [E7] ngờ Trong [Dm] cơn mộng [B7] thắm là [E7] bao oan [Am] tình Em ơi, tình [F] mãi tình không phai [E7] mờ Em [Dm] ơi tình [B7] chóng chia [E7] lìa chúng [Am] ta ĐK: Hôn [A] nhau lần [D] nữa trong [E7] đời Yêu [Bm] nhau tình [E7] mãi vẫn còn đắm [A] say Mưa rơi làm ướt đôi [E7] mình Nhưng [Dm] không thể [B7] xóa cuộc [E7] tình bấy [Am] lâu 3. Hôn [Am] em lần [G] nữa vì [F] ta không [E7] đành Chia [Dm] tay để [B7] mất tình [E7] bao ân [Am] cần Hôn em lần [F] nữa bằng môi giá [E7] lạnh Em [Dm] ơi tình [B7] cuối là [E7] tình xót [Am] xa

Video hướng dẫn