highlight chords
Tình [Am] đến như bão, như gió thời tối tăm, lúc hoang dã 
Xác [G] xơ như kiếp hoa lá, tình [Am] yêu hồng hoang thuở xa 
Tình đến như những giông tố, ùa tới cho thác nghiêng lũ
Cuốn [G] đi muôn nỗi thương nhớ, tình [Am] thu lẻ loi ngẩn ngơ
Tình [C] cũ rưng rức thương tiếc, lắng [G] nghe tình xa, rồi quên
Tình [F] mới thao thức khao khát, đắm say tìm [E7] đến
Ta [Am] níu tay kéo mộng mơ, tình yêu đã [Dm] đến với ta 
Ta [G] trói ta với tình xa, tình yêu đã [C] đến với [E7] ta 
Ta [Am] biết ta sẽ chua sót, tình vừa mới [Dm] đến với ta
Để ta đắm [E7] say rồi [Am] đi! 
Tình [Am] đến như sóng đêm tối, biển vắng le lói trăng mới 
Ánh [G] trăng như mắt ma quái, nhìn [Am] ta một đêm tả tơi
Tình đến như nắng trên cát làm cháy thêm những cơn khát 
Khát [G] yêu đương, khát môi mát làn [Am] môi ngổn ngang tình hoang
Tình [C] cũ rưng rức thương tiếc, lắng [G] nghe tình xa, đời quên 
Tình [F] mới thao thức khao khát, đắm say tìm [E7] đến
Ta [Am] níu tay kéo mộng mơ, tình yêu đã [Dm] đến với ta 
Ta [G] trói ta với tình xa, tình yêu đã [C] đến với [E7] ta 
Ta [Am] biết ta sẽ chua sót, tình vừa mới [Dm] đến với ta
Để ta đắm [E7] say rồi [Am] đi! [Dm] [E7] [F] 
Hát tăng ½ tone lên [Bbm] --------
Tình [Bbm]đến như những con thú rừng rú, khi thú hung dữ 
Cắn [Ab] cho tan nát câu hứa, tình [Bbm] yêu dở dang nghìn thu
Tình đến như tiếng giun dế, lả lướt ru tiếng dương thế
Hãy [Ab]yêu cho hết ơn nghĩa, tình [Bbm] đây còn qua tình kia
Tình [Db] cũ rưng rức thương tiếc, lắng [Ab] nghe tình xa, rồi quên
Tình [F#] mới thao thức khao khát, đắm say tìm [F] đến
Ta [Bbm] níu tay kéo mộng mơ, tình yêu đã [Ebm] đến với ta 
Ta [Ab] trói ta với tình xa, tình yêu đã [C#] đến với [F7] ta 
Ta [Bbm] biết ta sẽ chua sót, tình vừa mới [Ebm] đến với ta
Để ta đắm [F7] say rồi [Bbm] đi!
-----------------
Ya [Am] Jeff qui fait la gueule , assis sur le trottoir 
De-[G] puis qu'il est tout seul , Il [Am] est pas beau à voir 
Y a aussi la Mathilde, qu'est jamais revenue 
Y a [G] aussi la Mathilde, qui [Am] ne reviendra plus 
Et [C] puis y a la Frida qui [G] n'a aimé que lui 
Chez [F] ces gens-là, on est jamais par-[E7] ti 
Mais [Am] lui il s'en fout bien, mais lui il [Dm] dort tranquille 
Il [G] n'a besoin de rien, Il a trou-[C] vé son [E7] île 
Une [Am] île de soleil et de vagues [Dm] de ciel 
Et il pleut [E7] sur Bru-[Am] xelles 
Les [Am] marins d'Amsterdam, s'mouchent plus dans les étoiles 
La [G] Marieke a des larmes, a [Am] noyer un canal 
Et puis y a les Flamandes, qui n'oublient rien du tout 
De [G] Vesoul à Oostende, on [Am] s'habitue, c'est tout 
Seu-[C] les Titine et Madeleine, croient [G] qu'il est encore là 
Elles [F] vont souvent l'attendre au tram [E7] 33 
Mais [Am] lui il s'en fout bien, mais lui il [Dm] dort tranquille 
Il [G] n'a besoin de rien, Il a trou-[C] vé son [E7] île 
Une [Am] île de soleil et de vagues [Dm] de ciel 
Et il pleut [E7] sur Bru-[Am] xelles 
Key change up ½ tone to [Bbm] ---------
A [Bbm] force de dire "j'arrive" , a force d'en parler 
A [Ab] force de dire "J'arrive", Il [Bbm] yest quand même allé 
Il a rejoint Jojo,La Fanette et Fernand 
Peut-[Ab] être un peu trop tôt, Mais [Bbm] lui il est content 
Il [Db] n'a pas entendu, que [Ab] des milliers de voix 
Lui [F#] chantait "Jacky ne nous quitte [F] pas!" 
Mais [Bbm] lui il s'en fout bien, mais lui il [Ebm] dort tranquille 
Il [Ab] n'a besoin de rien, Il a trou-[C#] vé son [F7] île 
Une [Bbm] île de soleil et de vagues [Ebm] de ciel 
Et il pleut [F7] sur Bru-[Bbm] xelles
Mais [Bbm] lui il s'en fout bien, mais lui il [Ebm] dort tranquille 
Il [Ab] n'a besoin de rien, Il a trou-[C#] vé son [F7] île 
Une [Bbm] île de soleil et de vagues [Ebm] de ciel 
Et il pleut [F7] sur Bru-[Bbm] xelles
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình đến rồi đi (Il pleut sur Bruxelles)

Dalida , Phạm Duy
Tình [Am] đến như bão, như gió thời tối tăm, lúc hoang dã 
Xác [G] xơ như kiếp hoa lá, tình [Am] yêu hồng hoang thuở xa 
Tình đến như những giông tố, ùa tới cho thác nghiêng lũ
Cuốn [G] đi muôn nỗi thương nhớ, tình [Am] thu lẻ loi ngẩn ngơ
Tình [C] cũ rưng rức thương tiếc, lắng [G] nghe tình xa, rồi quên
Tình [F] mới thao thức khao khát, đắm say tìm [E7] đến
Ta [Am] níu tay kéo mộng mơ, tình yêu đã [Dm] đến với ta 
Ta [G] trói ta với tình xa, tình yêu đã [C] đến với [E7] ta 
Ta [Am] biết ta sẽ chua sót, tình vừa mới [Dm] đến với ta
Để ta đắm [E7] say rồi [Am] đi! 
Tình [Am] đến như sóng đêm tối, biển vắng le lói trăng mới 
Ánh [G] trăng như mắt ma quái, nhìn [Am] ta một đêm tả tơi
Tình đến như nắng trên cát làm cháy thêm những cơn khát 
Khát [G] yêu đương, khát môi mát làn [Am] môi ngổn ngang tình hoang
Tình [C] cũ rưng rức thương tiếc, lắng [G] nghe tình xa, đời quên 
Tình [F] mới thao thức khao khát, đắm say tìm [E7] đến
Ta [Am] níu tay kéo mộng mơ, tình yêu đã [Dm] đến với ta 
Ta [G] trói ta với tình xa, tình yêu đã [C] đến với [E7] ta 
Ta [Am] biết ta sẽ chua sót, tình vừa mới [Dm] đến với ta
Để ta đắm [E7] say rồi [Am] đi! [Dm] [E7] [F] 
Hát tăng ½ tone lên [Bbm] --------
Tình [Bbm]đến như những con thú rừng rú, khi thú hung dữ 
Cắn [Ab] cho tan nát câu hứa, tình [Bbm] yêu dở dang nghìn thu
Tình đến như tiếng giun dế, lả lướt ru tiếng dương thế
Hãy [Ab]yêu cho hết ơn nghĩa, tình [Bbm] đây còn qua tình kia
Tình [Db] cũ rưng rức thương tiếc, lắng [Ab] nghe tình xa, rồi quên
Tình [F#] mới thao thức khao khát, đắm say tìm [F] đến
Ta [Bbm] níu tay kéo mộng mơ, tình yêu đã [Ebm] đến với ta 
Ta [Ab] trói ta với tình xa, tình yêu đã [C#] đến với [F7] ta 
Ta [Bbm] biết ta sẽ chua sót, tình vừa mới [Ebm] đến với ta
Để ta đắm [F7] say rồi [Bbm] đi!
-----------------
Ya [Am] Jeff qui fait la gueule , assis sur le trottoir 
De-[G] puis qu'il est tout seul , Il [Am] est pas beau à voir 
Y a aussi la Mathilde, qu'est jamais revenue 
Y a [G] aussi la Mathilde, qui [Am] ne reviendra plus 
Et [C] puis y a la Frida qui [G] n'a aimé que lui 
Chez [F] ces gens-là, on est jamais par-[E7] ti 
Mais [Am] lui il s'en fout bien, mais lui il [Dm] dort tranquille 
Il [G] n'a besoin de rien, Il a trou-[C] vé son [E7] île 
Une [Am] île de soleil et de vagues [Dm] de ciel 
Et il pleut [E7] sur Bru-[Am] xelles 
Les [Am] marins d'Amsterdam, s'mouchent plus dans les étoiles 
La [G] Marieke a des larmes, a [Am] noyer un canal 
Et puis y a les Flamandes, qui n'oublient rien du tout 
De [G] Vesoul à Oostende, on [Am] s'habitue, c'est tout 
Seu-[C] les Titine et Madeleine, croient [G] qu'il est encore là 
Elles [F] vont souvent l'attendre au tram [E7] 33 
Mais [Am] lui il s'en fout bien, mais lui il [Dm] dort tranquille 
Il [G] n'a besoin de rien, Il a trou-[C] vé son [E7] île 
Une [Am] île de soleil et de vagues [Dm] de ciel 
Et il pleut [E7] sur Bru-[Am] xelles 
Key change up ½ tone to [Bbm] ---------
A [Bbm] force de dire "j'arrive" , a force d'en parler 
A [Ab] force de dire "J'arrive", Il [Bbm] yest quand même allé 
Il a rejoint Jojo,La Fanette et Fernand 
Peut-[Ab] être un peu trop tôt, Mais [Bbm] lui il est content 
Il [Db] n'a pas entendu, que [Ab] des milliers de voix 
Lui [F#] chantait "Jacky ne nous quitte [F] pas!" 
Mais [Bbm] lui il s'en fout bien, mais lui il [Ebm] dort tranquille 
Il [Ab] n'a besoin de rien, Il a trou-[C#] vé son [F7] île 
Une [Bbm] île de soleil et de vagues [Ebm] de ciel 
Et il pleut [F7] sur Bru-[Bbm] xelles
Mais [Bbm] lui il s'en fout bien, mais lui il [Ebm] dort tranquille 
Il [Ab] n'a besoin de rien, Il a trou-[C#] vé son [F7] île 
Une [Bbm] île de soleil et de vagues [Ebm] de ciel 
Et il pleut [F7] sur Bru-[Bbm] xelles

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com