highlight chords
Hò thoại: "Hò ơi! Chắc tại em ở Cái Răng nên hàm răng em trắng đẹp 
Vậy chứ anh không có lại gần sao biết áo em thơm rơm nè 
Chứ không biết không ưa thì làm sao người ta dám tỏ tường
Thì làm sao dìa Phụng Hiệp
Hò ơi! Làm sao dìa Phụng Hiệp hai đứa mình lứa đôi."
[Cm] Mình cũng thương [Eb] nhau như những người thương [G] nhau
Mình cũng xôn [Eb] xao khi nắm [F] tay lần [Cm] đầu
Mình cũng ước [F] ao cho dài thương [Cm] mến nhau.
Mình cũng xa [Eb] nhau cho tâm tình thương [Gm] đau 
Trời nước năm [Eb] xưa lên gió [F] mưa ở trong [Cm] lòng
Biển núi ngăn [F] sông tan nát câu [Cm] chờ mong. 
Anh thương [Eb] em là thương biết mấy cho [F] vừa 
Tại [Cm] trời, trời làm [F] mưa, tại mây theo gió cứ đong [Cm] đưa
Chứ em thương [Eb] anh, chiều kia dối mẹ gạt [Cm] cha
Tại [Eb] con bù mắt nó bay [Cm] qua, em sa ngấn [G7] lệ nhớ người ở [Cm] xa.
Anh thương [Eb] em dầu xa chín ải quan [Cm] sầu
Dầu người là người biệt [F] sâu, dầu trăm năm nữa cứ mưa [Cm] gâu
Chứ em thương [Eb] anh từ câu vọng [Gm] cổ năm [Bb] xưa [Cm]
Vọng cổ: "Em ơi! Nếu phải xa em, xa bến nước Ô Môn thiếu trăng vàng Long Mĩ 
Tình vẫn không phai, mà đời còn muốn làm con sóng nhảy 
Nhảy xô lên tình đẹp buổi xuân thì."
Tình đẹp Hậu [Cm] Giang anh cùng em xin giữ cho bền
Đẹp như bông [F] lúa chín con [G7] sông phù sa thơm [Cm] phức
Như [F] áo mặc thơm mùi [Ab] rơm, cho [Gm] tình là tình mong [G] manh 
Ới ơi tình theo con nước [Cm] lên cho [Gm] tình là tình thêm [G7] xanh 
Ới ơi tình duyên em với [Cm] anh	
		
		
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình đẹp Hậu Giang

Trần Thiện Thanh
Hò thoại: "Hò ơi! Chắc tại em ở Cái Răng nên hàm răng em trắng đẹp 
Vậy chứ anh không có lại gần sao biết áo em thơm rơm nè 
Chứ không biết không ưa thì làm sao người ta dám tỏ tường
Thì làm sao dìa Phụng Hiệp
Hò ơi! Làm sao dìa Phụng Hiệp hai đứa mình lứa đôi."
[Cm] Mình cũng thương [Eb] nhau như những người thương [G] nhau
Mình cũng xôn [Eb] xao khi nắm [F] tay lần [Cm] đầu
Mình cũng ước [F] ao cho dài thương [Cm] mến nhau.
Mình cũng xa [Eb] nhau cho tâm tình thương [Gm] đau 
Trời nước năm [Eb] xưa lên gió [F] mưa ở trong [Cm] lòng
Biển núi ngăn [F] sông tan nát câu [Cm] chờ mong. 
Anh thương [Eb] em là thương biết mấy cho [F] vừa 
Tại [Cm] trời, trời làm [F] mưa, tại mây theo gió cứ đong [Cm] đưa
Chứ em thương [Eb] anh, chiều kia dối mẹ gạt [Cm] cha
Tại [Eb] con bù mắt nó bay [Cm] qua, em sa ngấn [G7] lệ nhớ người ở [Cm] xa.
Anh thương [Eb] em dầu xa chín ải quan [Cm] sầu
Dầu người là người biệt [F] sâu, dầu trăm năm nữa cứ mưa [Cm] gâu
Chứ em thương [Eb] anh từ câu vọng [Gm] cổ năm [Bb] xưa [Cm]
Vọng cổ: "Em ơi! Nếu phải xa em, xa bến nước Ô Môn thiếu trăng vàng Long Mĩ 
Tình vẫn không phai, mà đời còn muốn làm con sóng nhảy 
Nhảy xô lên tình đẹp buổi xuân thì."
Tình đẹp Hậu [Cm] Giang anh cùng em xin giữ cho bền
Đẹp như bông [F] lúa chín con [G7] sông phù sa thơm [Cm] phức
Như [F] áo mặc thơm mùi [Ab] rơm, cho [Gm] tình là tình mong [G] manh 
Ới ơi tình theo con nước [Cm] lên cho [Gm] tình là tình thêm [G7] xanh 
Ới ơi tình duyên em với [Cm] anh	
		
		

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com