1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình đời tay trắng

Cuộn trang

Biết em sang giàu còn anh trắng [Am] tay Đâu dám trèo [F] cao tỏ bày cùng [Am] nàng Dẫu em tỏ ra thương [G] mến Dẫu mình đi về chung [E] lối Em giang đầu anh cuối sông [E7] Tương Biết em không màng giàu sang gấm [Am] hoa Nhưng áo mặc [F] sao khỏi đầu được [Am] nàng Có ai mẹ cha không [G] muốn Gã chồng con mình mai [E] sau Ai không [E7] tìm rể quý cao [Am] sang Đêm [Am] đêm chẳng ngủ được [Dm] yên Thao thức trở [F] trăn gác lạnh một [Am] mình Thâu canh tiếng gà xao [G] xác Em trong gấm lụa êm [E7] ấm Chỉ riêng mình anh giá lạnh [Am] thôi Ước mong sau này công danh rỡ [Am] ràng Thưa với mẹ [F] cha đến dạm hỏi [Am] nàng Cúi xin trời trời cao thương [G] xót Cho chuyện sau này đôi [E] lứa Không muôn [E7] đời chia cách sông [Am] Tương

Video hướng dẫn