highlight chords
Biết em sang giàu còn anh trắng [Am] tay
Đâu dám trèo [F] cao tỏ bày cùng [Am] nàng 
Dẫu em tỏ ra thương [G] mến 
Dẫu mình đi về chung [E] lối 
Em giang đầu anh cuối sông [E7] Tương 
Biết em không màng giàu sang gấm [Am] hoa 
Nhưng áo mặc [F] sao khỏi đầu được [Am] nàng 
Có ai mẹ cha không [G] muốn 
Gã chồng con mình mai [E] sau 
Ai không [E7] tìm rể quý cao [Am] sang 
Đêm [Am] đêm chẳng ngủ được [Dm] yên 
Thao thức trở [F] trăn gác lạnh một [Am] mình 
Thâu canh tiếng gà xao [G] xác 
Em trong gấm lụa êm [E7] ấm 
Chỉ riêng mình anh giá lạnh [Am] thôi 
Ước mong sau này công danh rỡ [Am] ràng 
Thưa với mẹ [F] cha đến dạm hỏi [Am] nàng 
Cúi xin trời trời cao thương [G] xót 
Cho chuyện sau này đôi [E] lứa 
Không muôn [E7] đời chia cách sông [Am] Tương 
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình đời tay trắng

Đài Phương Trang
Biết em sang giàu còn anh trắng [Am] tay
Đâu dám trèo [F] cao tỏ bày cùng [Am] nàng 
Dẫu em tỏ ra thương [G] mến 
Dẫu mình đi về chung [E] lối 
Em giang đầu anh cuối sông [E7] Tương 
Biết em không màng giàu sang gấm [Am] hoa 
Nhưng áo mặc [F] sao khỏi đầu được [Am] nàng 
Có ai mẹ cha không [G] muốn 
Gã chồng con mình mai [E] sau 
Ai không [E7] tìm rể quý cao [Am] sang 
Đêm [Am] đêm chẳng ngủ được [Dm] yên 
Thao thức trở [F] trăn gác lạnh một [Am] mình 
Thâu canh tiếng gà xao [G] xác 
Em trong gấm lụa êm [E7] ấm 
Chỉ riêng mình anh giá lạnh [Am] thôi 
Ước mong sau này công danh rỡ [Am] ràng 
Thưa với mẹ [F] cha đến dạm hỏi [Am] nàng 
Cúi xin trời trời cao thương [G] xót 
Cho chuyện sau này đôi [E] lứa 
Không muôn [E7] đời chia cách sông [Am] Tương 

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com