1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình em Tháp Mười

Cuộn trang

1.Sông nước quê [Am] em sáng lớn trưa [D] ròng Cây lúa trên [F] đồng mát rựơi đầy [Am] bông Thương từng giọt mồ [D] hôi thương mùa nước [F] nổi vẫn không xa [E7] rời Phù sa nuôi lớn tình quê mấy [Am] đời 2. Em gái Nha [Am] Mân ước muốn đôi [D] lần Đang tuổi xuân [F] thì có được tình [Am] nhân Bao giờ mình thành [D] đôi cho đời biến [F] đổi Nắng mưa vẫn [C] cười, gọi tên Sa [E7] đéc tình em Tháp [Am] Mười ĐK: Hò [D] ơi...! Nhớ [E7] nhau về Cao Lãnh [Am] tìm Mối duyên thề thắm [D] đượm tình [Am] quê Cao Lãnh [F] ơi biết ai trông [C] chờ Lấp Vò thương [Am] nhớ Về [G] đây nghe khúc dân [C] ca Hỏi người xa [E7] xứ nhớ thương quê [Am] nhà 3. Anh nói yêu [Am] em mấy núi cũng [D] trèo Mấy sông cũng [F] lội, mấy đèo anh cũng [Am] qua Thương Hồng Ngự thật [D] xa, sông đò mấy [F] ngả Dáng em mĩm [C] cười chờ nhau đám [E7] cưới tình em Tháp [Am] Mười

Video hướng dẫn