Tình em

≣≣
[Em] Khi chiếc lá xa [Bm] cành
[D] Lá không [Bm] còn màu [Em] xanh
[Am] Mà sao [D] em xa [G] anh
[C] Đời vẫn xanh rời [B7] rợi.
[Am] Có gì [B7] đâu em [Em] ơi
Tình yêu [Am] là sự sống
[D] Nên nắng [Em] hửng [D] trong [C] lòng
[B7] Mạch đời căng máu nóng.
ĐK:
[Em] Anh đi [Bm] xa bao [G] núi
Tình [Am] em như khe [G] suối
Lưu luyến và nhớ [Am] thương
Chảy theo anh khắp [Em] rừng. [D]
[G] Anh anh đi xa càng xa
Tình [Am] em như cỏ hoa
Âu [D] yếm và thiết [G] tha
Theo [D] anh dài nương [B7] rẫy.
[Am] Anh anh đi [D] xa bao [G] núi
Tình em như khe [Em] suối
Anh [D] đi biệt tháng [C] ngày
Tình [Am] em như sông [Em] dài.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)