1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình hận (Delilah)

Cuộn trang

1. [Am] Có những số kiếp đã trót đắm đuối chất ngất say trong [E7] men tình [Am] Phút cuối mất hết mới biết có muốn sống chết với chữ [E7] "yêu"! [A] Dẫu [A7] yêu thương [Dm] nồng nàn [Am] Nhưng yêu thương vẫn luôn cho [E7] ta những đớn đau phủ [Am] phàng [G7] ĐK 1: [C] Yêu là nát tan cả [G] trái tim, yêu là chết ở [C] trong lòng! [C] Dù thời [C7] gian qua [F] mau mang theo bao muộn [Dm] phiền [C] Nhưng khi con tim trót si [G] mê có biết chi ngày [C] mai? [E7] 2. [Am] Lang thang trong đêm, ta nghe cô đơn dâng lên bao nổi [E7] u sầu [Am] Như đang trong mơ tôi lê đôi chân bơ vơ suốt canh [E7] thâu [A] Thấy [A7] em trong [Dm] tay người [Am] Em đem gian dối lấp tin [E7] yêu cho ta khổ một [Am] đời! [G7] ĐK 2: [C] Khi tình đã xa [G] lánh tôi, khi người đã phụ [C] tôi rồi [C] Thì cho [C7] tôi quên [F] đi bao yêu thương xa [Dm] xưa [C] Giết bóng dáng ấy đã trong [G] tay hay trong cơn mộng [C] thôi! [E7] * [A] She [A7] stood there [Dm] laughing [Am] I felt the knife in my [E7] and and she laughed no [Am] more [G7] ĐK 3: [C] My, my, my, [G] delilah, why, why, why, [C] delilah [C] So be- [C7] fore they [F] come to break down the [Dm] door [C] Forgive me delilah I [G] just couldn't take any [C] more [E7] [Am] Forgive me delilah I [E7] just couldn't take any [Am] more [E7][Am] ------------------ 1. [Am] I saw the light on the night that I passed by her [E7] window [Am] I saw the flickering shadows of love on her [E7] blind [A] She [A7] was my [Dm] woman [Am] As she deceived me I [E7] watched and went out of my [Am] mind [G7] Chorus 1: [C] My, my, my, [G] delilah, why, why, why, [C] delilah [C] I could [C7] see that [F] girl was no good for [Dm] me [C] But I was lost like a [G] slave that no man could [C] free [E7] 2. [Am] At break of day when that man drove away, I was [E7] waiting [Am] I cross the street to her house and she opened the [E7] door [A] She [A7] stood there [Dm] laughing [Am] I felt the knife in my [E7] hand and she laughed no [Am] more [G7] Chorus 2: [C] My, my, my, [G] delilah, why, why, why, [C] delilah [C] So be- [C7] fore they [F] come to break down the [Dm] door [C] Forgive me delilah I [G] just couldn't take any [C] more [E7] [Am][E7][Am][E7] * [A] She [A7] stood there [Dm] laughing [Am] I felt the knife in my [E7] and and she laughed no [Am] more [G7] Chorus 3: [C] My, my, my, [G] delilah, why, why, why, [C] delilah [C] So be- [C7] fore they [F] come to break down the [Dm] door [C] Forgive me delilah I [G] just couldn't take any [C] more [E7] [Am] Forgive me delilah I [E7] just couldn't take any [Am] more [E7][Am]

Video hướng dẫn