1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Huế

Cuộn trang

1. Lòng đã hẹn [Cm] thề sao chưa [Ab] về thăm Huế người [Eb] ơi [Cm] Áo tím ngày [Fm] xưa tím vần [Gm] thơ tím cả mong [Cm] chờ Một dòng sông [Gm] Hương vẫn còn thương vẫn nhớ câu [Eb] hò Ai chờ [C7] ai một bóng con [Fm] đò chiều phai rưng rức bờ [G7] vai. 2. Lòng vẫn đợi [Cm] chờ qua bao [Ab] mùa xuân vắng người [Eb] xưa [Cm] Lối vắng chiều [Fm] mưa tóc thề [Gm] nghiêng chiếc nón ai [Cm] về Đường chiều bơ [Gm] vơ thương tình ai em vẫn mong [Eb] chờ Cung đàn [C7] xưa gởi khúc tơ [Fm] sầu biết người [Gm] xưa chừ nơi [Cm] mô. ĐK: Đến bao [C] giờ người [Am] về xây mộng [F] đẹp Đã bao [Dm] mùa xuân [Bb] hạ nhớ thu [G] đông Người xa [Dm] quê lỡ [Am] hẹn chưa lần [F] về Đã bao [G] mùa mai nở vẫn hoài [C] mong. 3. Mình còn xa [Cm] nhau nên xuân [Ab] về vẫn thấy nao [Eb] nao [Cm] Tình đầu gửi [Fm] trao như bài [Gm] thơ chiếc nón hôm [Cm] nào Tình buồn ai [Gm] ơi cho dù đôi ta cách phương [Eb] trời Nhưng tình [C7] quê em vẫn mong [Fm] chờ nhớ [Gm] nhau tiếng lòng gởi [Cm] trao.

Video hướng dẫn