1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình không biên giới

Cuộn trang

Lòng còn yêu [F] mãi! [A7] Dù ở chân [Dm] mây nhờ cánh chim [Bb] đem hành lý [F] yêu anh [Gm] Tình không biên [Am] giới! Em ở cao [Bb] sang Còn anh vẫn [F] mang số kiếp phong [C] trần mặc cho [F] ngày tháng Tình không biên [F] giới! [A7] Anh hãy tin [Dm] rằng không cách chi [C] ngăn lứa đôi [F] chúng mình Tình là thiên [Gm] thu nhưng vượt thời [C] gian luôn cả không gian Anh ơi ngày nào chúng mình [F] có nhau [F] Tôi yêu cho tôi âm [Am] thầm tình yêu Hằng [Dm] Nga Hay [F] là người phương trời [C] buồn Cho đường đầy hoa [F] lá rơi! [Am] Tôi yêu cho tôi, để [Dm] lòng mình mơ mộng quá Mỗi lần mình nghe người [Gm] yêu muốn [C] rằng đời ta có [F] nhau Lòng còn thương [F] nhớ [A7] Dù cách sơn [Dm] khê tình vẫn say [Bb] mê người đã yêu [F] tôi [Gm] Tàn cơn chinh [Am] chiến tôi sẽ sang [Bb] sông Tìm em khắp [F] nơi để cho đôi [C] lòng hoà chung [F] nhịp sống Ngày mai tươi [F] sáng [A7] Mê luyến cung [Dm] đàn không oán không [C] than trách chi kiếp [F] tằm Và đường trăng [Gm] xưa đôi ta cùng [C] đi anh sánh vai em Bóng soi hình bóng giữa lòng [F] núi sông

Video hướng dẫn