1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình khúc 24

Cuộn trang

24 phím cầm [Dm] chiều 24 [F] nhành sương [Dm] mím 24 [Gm] tiếng ve [C7] sầu [A7] Đại lộ tháng [Dm] tư Gửi lại [Dm] em Tờ [Gm] thư 24 gác [Dm] mưa Mùi hoa [F] sữa 24 miền [A7] hoài niệm Cơn mơ chợt hiện chợt [Dm] tan Gửi lại [Dm] em [Gm] 24 lối [F] công viên [A7] 24 vầng trăng [F] goá [A7] Anh gủi lại em tất cả Riêng đêm em [Dm] xoả 24 [Gm] quầng bóng xuống [F] đời Anh [A7] giữ lại cho [Dm] anh

Video hướng dẫn