1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình khúc chiến trường

Cuộn trang

Gửi [C] tới em! gửi [G7] tới em! gửi [C] tới em Một hạt [Em] mưa lẻ [F] loi Một hạt [Am] mưa trong đêm [Fm6] tối, mưa bay [G7] dài. Gửi [C] tới em! gửi [G7] tới em! gửi [C] tới em Một giọt [Em] mưa, hạt nước [F] mắt Hạt nước [Am] mắt hiếm [G7] hoi trong đời [Dm] này. Gửi [C] tới em! gửi [G7] tới em! gửi [C] tới em Một đốm [Em] lửa lạc [Am] loài Điếu [Fm6] thuốc trên môi, lập [Gsus4] loè trong giông [C] bão. Gửi [Em] tới em! gửi [B7] tới em! gửi [Em] tới em Hơi thở [Am] này nồng [Dm] nàn, ta yêu [G7] em đắm [C] say Gửi [F] tới em! gửi [C7] tới em! gửi [F] tới em Những [Am] gì còn sống [F#dim] sót trên [F] đời. Như hơi [Ab] ấm tuyệt [Db] vời Như hơi [C7] ấm tuyệt vời Ta ôm [F] em và tan [C] loãng trong không [Em] gian Và tan [G7] loãng trong không [Dm] gian lưu [Gsus4] đày. Gửi [C] tới em! gửi [G7] tới em! gửi [C] tới em Em có [Em] nghe xào [C] xạc Tiếng lá [F] bay xào [Dm] xạc Tiếng gió [G7] đêm buồn [D] buồn Lang [G] thang trên muôn [D] vàn đỉnh [G7] cây Hạnh phúc [Am] nào không tả [F] tơi không đắng [C] cay Hạnh phúc [F] nào không tả [Fm] tơi không đắng [C] cay.

Video hướng dẫn