highlight chords
1. Như [G] hoa đem tin ngày buồn. Như [C] chim đau quên mùa [G] xuân
Còn [Em] trong hôn mê buồn [Am] tênh, lê [A7] mãi những bước ê [D7] chề 
Xin [G] cho thương em thật [Em] lòng, xin [Am] cho thương em thật [D7] lòng
Còn [G] có khi lòng [D] thôi giá [D7] băng 
2. Cho [G] em môi hôn vội vàng. Cho [C] em quen ân tình [G] sâu 
Dù [Em] em không mong dài [Am] lâu. Xin [A7] cất lấy ước mơ [D7] đầu 
Cho [G] tôi yêu em nồng [Em] nàn, cho [Am] tôi yêu em nồng [D7] nàn 
Dù [G] tháng năm buồn [D7] vui bàng [G] hoàng 
ĐK: Vì [Em] đâu mê say phồn hoa như [C] áo gấm sáng lóng [G] lánh 
Ôm [D7] rách nát trong tâm [G] linh, ôm [D7] tiếng hát không hơi [G] rung nghèo nàn 
Còn [Cm] yêu chi hoa ngày xanh héo mòn vì mong [D] manh 
Bỏ quên lại người [D7] sau lỡ [G] làng. (ngỡ ngàng) 
3. Thương [G] em khi yêu lần đầu, thương [C] em lo âu tình [G] sau 
Dù [Em] gương xưa không được [Am] lau, soi [A7] lấy bóng mối duyên [D7] sầu 
Cho [G] tôi yêu em nồng [Em] nàn, cho [Am] tôi yêu em nồng [D7] nàn
Dù biết [G] yêu, tình [D7] yêu muộn [G] màng
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình khúc cho em

Lê Uyên Phương
1. Như [G] hoa đem tin ngày buồn. Như [C] chim đau quên mùa [G] xuân
Còn [Em] trong hôn mê buồn [Am] tênh, lê [A7] mãi những bước ê [D7] chề 
Xin [G] cho thương em thật [Em] lòng, xin [Am] cho thương em thật [D7] lòng
Còn [G] có khi lòng [D] thôi giá [D7] băng 
2. Cho [G] em môi hôn vội vàng. Cho [C] em quen ân tình [G] sâu 
Dù [Em] em không mong dài [Am] lâu. Xin [A7] cất lấy ước mơ [D7] đầu 
Cho [G] tôi yêu em nồng [Em] nàn, cho [Am] tôi yêu em nồng [D7] nàn 
Dù [G] tháng năm buồn [D7] vui bàng [G] hoàng 
ĐK: Vì [Em] đâu mê say phồn hoa như [C] áo gấm sáng lóng [G] lánh 
Ôm [D7] rách nát trong tâm [G] linh, ôm [D7] tiếng hát không hơi [G] rung nghèo nàn 
Còn [Cm] yêu chi hoa ngày xanh héo mòn vì mong [D] manh 
Bỏ quên lại người [D7] sau lỡ [G] làng. (ngỡ ngàng) 
3. Thương [G] em khi yêu lần đầu, thương [C] em lo âu tình [G] sau 
Dù [Em] gương xưa không được [Am] lau, soi [A7] lấy bóng mối duyên [D7] sầu 
Cho [G] tôi yêu em nồng [Em] nàn, cho [Am] tôi yêu em nồng [D7] nàn
Dù biết [G] yêu, tình [D7] yêu muộn [G] màng

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com