1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình khúc mùa xuân

Cuộn trang

Tình [C] yêu đó cho em Tháng năm [Am] trên từng phím xuân lay Đoá môi [F] xinh dòng tóc mây [Am] bay Mùa [Dm] thu lá heo may gọi về Mùa [C] đông nắng hanh trên tuổi thề Mình [Dm] đan nắng ru mây ước mơ xa [G7] vời. Một [C] hôm gió xuân sang Mây lang [Am] thang cài tóc em mang Đến thăm [F] em chiều nắng miên [Am] man Rồi [Dm] thu đến sao em giận hờn Rồi [C] đông đến sao em lạnh lùng Đường [Dm] phố vắng [G7] thênh thang ru buồn gót [C] chân. Chiều còn mưa [C] bay ướt bước chân mòn lãng [Dm] du Ướt [G7] áo cho tình thấm [C] sâu Uớt [Am] đoá môi hồng hững [F] hờ Rũ ướt cung [C] đàn Buồn dâng mây tím giăng [Dm] ngang Buồn [G7] vương ân ái phai [C] tàn. Mùa [C] xuân đến chưa em Bước chân [Am] ai dìu tiếng mưa đêm Vắng xa [F] chưa dòng tóc mây [Am] bay Mùa [Dm] thu vẫn chưa nguôi giận hờn Mùa [C] đông vẫn chưa thôi lạnh lùng Giòng [Dm] lá cuốn em [G7] mang trôi dài mãi [C] trôi

Video hướng dẫn