highlight chords
Tháng [C] sáu nhạt mưa, mưa [G7] ướt mềm vai em 
Trời mênh [C] mang xõa [G7] kín bờ mi [C] ngoan 
Gót bước buồn lây trong [G7] gió chiều mưa bay 
Hồn bâng [C] khuâng nghe [G7] tiếng gọi đam [C][C7]
Anh [F] muốn cùng [C] mây giăng kín đường về 
Gọi tên em, gọi tên [G7] em cho mát bờ môi [C] ấy [C7]
Hãy [F] nói bằng đôi [C] môi, bằng tiếng rượu nồng 
Mình yêu nhau, mình yêu [G7] nhau 
Dù trời [C] mưa [F] bay, mưa [C] bay.
Tháng [C] sáu nhạt mưa, anh [G7] muốn cùng mưa bay 
Cùng mây [C] trôi tan [G7] biến vào môi [C] em 
Khép kín lòng môi anh [G7] ước tình yêu tới 
Và mưa [C] bay tháng [G7] sáu đẹp không [C] em. 
Tháng [C] sáu trời mưa, em [G7] có buồn không em
Tình yêu [C] kia ai [G7] nói bằng mi [C] cay
Hãy [C] khóc thật say say [G7] với tình yêu tới
Dù mưa [C] bay hay [G7] gió buồn nghe [C] em [C7]
Anh [F] muốn gần [C] em, yêu mãi nụ cười 
Dựa vai nhau, dựa vai [G7] nhau 
Như những ngày xưa [C] ấy [C7]
Hãy [F] nói mình yêu [C] nhau bằng tiếng loài [C] người 
Trời thôi mưa, trời thôi [G7] mưa 
Mình đừng [C] xa [F] nhau, xa [C] nhau.
Tháng [C] sáu trời mưa, mưa [G7] ướt mềm môi em 
Mình yêu [C] nhau, xin [G7] biết mình yêu [C] nhau 
Nước mắt thật cay, cay [G7] với tình yêu ấy 
Và mưa [C] bay, tháng [G7] sáu buồn không [C] em.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình khúc tháng sáu

Ngô Thụy Miên
Tháng [C] sáu nhạt mưa, mưa [G7] ướt mềm vai em 
Trời mênh [C] mang xõa [G7] kín bờ mi [C] ngoan 
Gót bước buồn lây trong [G7] gió chiều mưa bay 
Hồn bâng [C] khuâng nghe [G7] tiếng gọi đam [C][C7]
Anh [F] muốn cùng [C] mây giăng kín đường về 
Gọi tên em, gọi tên [G7] em cho mát bờ môi [C] ấy [C7]
Hãy [F] nói bằng đôi [C] môi, bằng tiếng rượu nồng 
Mình yêu nhau, mình yêu [G7] nhau 
Dù trời [C] mưa [F] bay, mưa [C] bay.
Tháng [C] sáu nhạt mưa, anh [G7] muốn cùng mưa bay 
Cùng mây [C] trôi tan [G7] biến vào môi [C] em 
Khép kín lòng môi anh [G7] ước tình yêu tới 
Và mưa [C] bay tháng [G7] sáu đẹp không [C] em. 
Tháng [C] sáu trời mưa, em [G7] có buồn không em
Tình yêu [C] kia ai [G7] nói bằng mi [C] cay
Hãy [C] khóc thật say say [G7] với tình yêu tới
Dù mưa [C] bay hay [G7] gió buồn nghe [C] em [C7]
Anh [F] muốn gần [C] em, yêu mãi nụ cười 
Dựa vai nhau, dựa vai [G7] nhau 
Như những ngày xưa [C] ấy [C7]
Hãy [F] nói mình yêu [C] nhau bằng tiếng loài [C] người 
Trời thôi mưa, trời thôi [G7] mưa 
Mình đừng [C] xa [F] nhau, xa [C] nhau.
Tháng [C] sáu trời mưa, mưa [G7] ướt mềm môi em 
Mình yêu [C] nhau, xin [G7] biết mình yêu [C] nhau 
Nước mắt thật cay, cay [G7] với tình yêu ấy 
Và mưa [C] bay, tháng [G7] sáu buồn không [C] em.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com